Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Rumeno

Precauţii > Manipularea

Precauţii > Manipularea computerului n114 N Manipularea computerului ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Dacă scăpaţi un obiect solid sau lichide pe computer, opriţi computerul, deconectaţi-l de la priză şi scoateţi acumulatorul. Este posibil ca computerul să trebuiască să fie verificat de personal calificat înainte să îl porniţi din nou. Nu scăpaţi computerul şi nu aşezaţi obiecte pe acesta. Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la: ❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer ❑ Lumină solară directă ❑ Praf excesiv ❑ Umezeală sau ploaie ❑ Vibraţii sau şocuri mecanice ❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi ❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C ❑ Umiditate ridicată Nu amplasaţi echipamente electronice lângă computer. Câmpul electromagnetic al echipamentului poate cauza defecţiuni computerului. Computerul utilizează semnale radio de înaltă frecvenţă şi poate cauza interferenţe cu recepţia radio sau TV. Dacă se întâmplă acest lucru, mutaţi computerul la o distanţă corespunzătoare faţă de aparatul de radio sau de televizor. Nu utilizaţi cabluri de conectare tăiate sau deteriorate. În cazul în care computerul este mutat dintr-un loc rece direct într-unul cald, în interiorul computerul poate apărea condensul. Într-un astfel de caz, aşteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni computerul. Dacă apare vreo problemă, deconectaţi computerul de la priză şi contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau agent, consultaţi Aflaţi mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO (str. 5).

Precauţii > Manipularea computerului n115 N ❑ ❑ Pentru a evita pierderea de date atunci când computerul este deteriorat, faceţi periodic copii de siguranţă ale datelor. Nu apăsaţi pe ecranul LCD sau pe marginile acestuia când deschideţi capacul ecranului LCD sau când ridicaţi computerul. Este posibil ca ecranul LCD să fie sensibil la presiune sau la solicitare suplimentară, iar exercitarea de presiune poate deteriora ecranul sau poate cauza defectarea acestuia. Pentru a deschide computerul, ţineţi de bază cu o mână şi ridicaţi uşor capacul ecranului LCD cu cealaltă. Pentru a transporta computerul cu capacul deschis, asiguraţi-vă că ţineţi computerul cu ambele mâini. ❑ Utilizaţi o cutie de transport concepută special pentru a transporta computerul.