Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Uppgradera din

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n102 N 8 Skjut in minnesmodulen i minnesmodulfacket och tryck in den tills den klickar till på plats. ! Rör inte vid några andra komponenter på moderkortet förutom minnesmodulen. Om du bara vill installera en minnesmodul använder du det undre facket. Se till att kanten på minnesmodulens kontakt sätts i facket på så sätt att skåran på minnesmodulen passar den utskjutande delen i facket. Försök inte tvinga in minnesmodulen i facket åt fel håll. Det kan orsaka skador på facket och modulen. 9 Sätt tillbaka locket över minnesmodulfacket. 10 Dra åt skruven på datorns undersida. 11 Sätt i batteriet igen och starta datorn.

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n103 N Kontrollera minneskapaciteten Så här kontrollerar du minneskapaciteten 1 Starta datorn. 2 Klicka på Start, Alla program och klicka på VAIO Control Center. 3 Klicka på System Information och sedan på System Information. Minneskapaciteten visas i det högra fönstret. Om det nya minnet inte syns gör du om installationen och startar därefter om datorn.