Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Använda elnätet som strömkälla n112 N Använda elnätet som strömkälla ❑ ❑ ❑ Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad. Dela inte nätuttag med annan strömkrävande utrustning som kopieringsmaskiner eller dokumentförstörare. Köp en dosa med flera uttag och skydd mot spänningstoppar. På så sätt hjälper du till att skydda datorn mot skador som uppstår på grund av plötsliga strömsprång, till exempel under åskväder. Använd nätadaptern som följde med datorn eller andra originalprodukter från Sony. Använd ingen annan nätadapter eftersom det medför risk för funktionsfel.

Försiktighetsåtgärder > Sköta den inbyggda kameran n113 N Sköta den inbyggda kameran ❑ ❑ Vidrör inte linsskyddet på den inbyggda kameran, eftersom det kan repa skyddet och sådana repor syns på bilderna. Låt inte direkt solljus komma in i den inbyggda kamerans lins, oavsett om datorn är på eller inte, eftersom detta kan påverka kamerans funktioner.