Views
3 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantera ”Memory Stick” n116 N Hantera ”Memory Stick” ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Rör inte vid kontakten på ”Memory Stick” med fingrarna eller metallföremål. Använd enbart den etikett som medföljer ”Memory Stick”. ”Memory Stick” får inte böjas, tappas eller öppnas. Försök inte att ta isär eller modifiera ”Memory Stick”. Håll ”Memory Stick” torr. ”Memory Stick” ska inte användas eller förvaras på ställen där det utsätts för: ❑ statisk elektricitet ❑ elektriska störningar ❑ extremt höga temperaturer, t.ex. i en bil som parkerats i solen ❑ direkt solljus ❑ hög luftfuktighet ❑ frätande ämnen. Använd förvaringsasken som medföljer ”Memory Stick”. Var noggrann med att säkerhetskopiera värdefulla data. Använd inte en spetsig penna för att skriva på etiketten på ”Memory Stick Duo”. Tryck på mediet kan skada interna komponenter.

Försiktighetsåtgärder > Sköta den inbyggda lagringsenheten n117 N Sköta den inbyggda lagringsenheten Den inbyggda lagringsenheten (hårddisk eller solid state drive-enhet) har stor lagringskapacitet och läser och skriver data med hög hastighet. Men den kan lätt skadas om den används på fel sätt. Om den inbyggda lagringsenheten skadas går det inte att återfå förlorade data. Det är viktigt att datorn hanteras med försiktighet för att data inte ska gå förlorade. Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator. Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad. Så här undviker du skador på hårddisken ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Utsätt inte datorn för plötsliga rörelser. Håll datorn borta från magnetfält. Placera inte datorn på ställen där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, eller där den står ostadigt. Flytta inte på datorn när den är påslagen. Stäng inte av och starta inte om datorn medan data skrivs på eller läses från hårddisken. Använd inte datorn på platser där den utsätts för kraftiga temperaturväxlingar. Ta inte ut hårddisken ur datorn. Så här undviker du skador på din solid state drive ❑ ❑ Stäng inte av och starta inte om datorn medan data skrivs på eller läses från solid state drive-enheten. Ta inte ut solid state drive-enheten ur datorn.