Views
4 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Felsökning > Den

Felsökning > Den inbyggda kameran n132 N Den inbyggda kameran Varför visar inte sökaren några bilder alls eller med låg kvalitet? ❑ ❑ ❑ Den inbyggda kameran kan inte användas med mer än ett program åt gången. Avsluta det aktuella programmet innan du öppnar ett annat. Sökaren kan innehålla en del brus, till exempel vågräta linjer, när du tittar på föremål som rör sig snabbt. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Om problemet kvarstår, startar du om datorn. Varför har tagna bilder så låg kvalitet? ❑ Bilder som tas under ett lysrör kan innehålla reflektioner från ljuset. ❑ En mörkare del av bilden kan visas som brus. ❑ Om linsskyddet är smutsigt går det inte att ta klara bilder. Rengör skyddet. Se Den inbyggda kameran (sidan 108). Vad ska jag göra om de tagna bilderna tappat bildrutor och innehåller ljudavbrott? ❑ ❑ ❑ Effektinställningarna i programmet kan medföra att bildrutor försvinner. Mer information finns i hjälpen som ingår i programvaran. Fler program kanske körs än vad datorn klarar av. Avsluta de program som du inte använder. Energisparfunktionen på datorn kan vara aktiverad. Kontrollera processorns prestanda.

Felsökning > Den inbyggda kameran n133 N Vad ska jag göra om det försvinner bildrutor under filmuppspelning när datorn körs på batteriet? Strömmen i batteriet håller på att ta slut. Anslut datorn till ett nätuttag. Vad ska jag göra om bilderna jag tagit flimrar? Det här problemet inträffar när du använder kameran i lysrörsbelysning och beror på att utfrekvensen för ljussättningen och slutarhastigheten inte överensstämmer. Ändra kamerans riktning eller kamerabildernas ljusstyrka för att minska flimret. I vissa program kan du ta bort flimmer genom att ange ett lämpligt värde för någon av kamerans egenskaper (t.ex. ljuskälla och flimmer). Varför fördröjs videoindata från den inbyggda kameran med ett par sekunder? Videoindata kan fördröjas med ett par sekunder om: ❑ ett kortkommando med tangenten Fn används. ❑ belastningen på processorn ökar. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Vad ska jag göra om datorn blir instabil när den försätts i energisparläge när den inbyggda kameran används? Om datorn automatiskt går över i vänteläge eller viloläge ändrar du inställningarna för energisparläget. Information om hur du ändrar inställningen finns i Använda energisparlägen (sidan 27).