Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Felsökning > Optiska

Felsökning > Optiska skivor n142 N Optiska skivor Varför slutar datorn svara när den försöker läsa en skiva? Skivan kan vara smutsig eller skadad. Gör så här: 1 Tryck på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klicka på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att starta om datorn. ! Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete kan osparad information gå förlorad. 2 Ta bort skivan från den optiska skivenheten. 3 Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras, se anvisningarna i Skivor (sidan 108) . Vad gör jag om skivfacket inte går att öppna? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Se till att datorn är på. Tryck på utmatningsknappen. Klicka på Start och sedan på Dator om utmatningsknappen inte fungerar. Högerklicka sedan på ikonen för den optiska skivenheten och välj Mata ut. Om inget av ovanstående alternativ fungerar, stoppar du in ett tunt, rakt föremål (t.ex. ett uträtat gem) i hålet för manuell utmatning på den optiska skivenheten. Försök med att starta om datorn.

Felsökning > Optiska skivor n143 N Vad ska jag göra om det inte går att spela upp en skiva ordentligt på datorn? ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att skivan är ilagd med etikettsidan uppåt. Kontrollera att de erforderliga programmen är installerade enligt tillverkarens anvisningar. Om skivan är smutsig eller skadad, slutar datorn svara. Gör så här: 1 Tryck på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klicka på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att starta om datorn. ! Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete kan osparad information gå förlorad. 2 Ta bort skivan från den optiska skivenheten. 3 Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras, se anvisningarna i Skivor (sidan 108). Om du spelar en skiva och inget ljud hörs gör du följande: ❑ Volymen kan ha stängts av med tangenterna Fn+F2. Tryck på knappen igen. ❑ Volymen kan ha sänkts till lägsta nivå med tangenterna Fn+F3. Tryck på Fn+F4 så höjs volymen. ❑ Om du vill kontrollera inställningarna kan du högerklicka på volymikonen i Aktivitetsfältet och klicka på Öppna Volymkontrollen. ❑ Kontrollera ljudinställningarna i ljudmixern. ❑ Om datorn har externa högtalare, kontrollera högtalarnas volyminställning och anslutningarna mellan datorn och högtalarna.