Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Felsökning > Högtalare

Felsökning > Högtalare n154 N Vad ska jag göra om de externa högtalarna inte fungerar? ❑ Se förslagen i Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna? (sidan 153). ❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns i programmets hjälpfil. ❑ Kontrollera att högtalarna är ordentligt anslutna och att volymen är tillräckligt högt uppskruvad för att ljudet ska höras. ❑ Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer. ❑ Om högtalarna är utrustade med mute-knapp (ljud av), kontrollerar du att den inte är intryckt. ❑ Om högtalarna kräver extern ström kontrollerar du att de är anslutna till en strömkälla. Läs bruksanvisningen för högtalarna om du vill ha mer information. ❑ Kontrollera volymkontrollen i Windows genom att klicka på volymikonen i Aktivitetsfältet. ❑ Enheten för utgående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Information om hur du ändrar enheten för utgående ljud finns i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 158).

Felsökning > Pekplatta n155 N Pekplatta Vad ska jag göra om pekplattan inte fungerar? ❑ Du har kanske inaktiverat pekplattan innan du anslöt en mus till datorn. Se Använda pekplattan (sidan 34). ❑ Se till att ingen mus är ansluten till datorn. ❑ Om markören inte rör sig när ett program körs kan du trycka på tangenterna Alt+F4 så stängs programfönstret. ❑ Om Alt+F4-tangenterna inte fungerar trycker du en gång på Windows-tangenten och sedan på ,-tangenten flera gånger. Välj Starta om genom att trycka på M eller m och tryck på Enter för att starta om datorn. ❑ Om datorn inte startar om trycker du på Ctrl+Alt+Delete, väljer pilen bredvid knappen Stäng av genom att trycka på m och ,. Tryck på Enter och välj sedan Starta om genom att trycka på M eller m och tryck på Enter för att starta om datorn. ❑ Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av. ! Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.