Views
6 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Varumärken > n162 N

Varumärken > n162 N Varumärken Varumärkena, inklusive men inte begränsat till SONY, SONY-logotypen, VAIO och VAIO-logotypen, är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. ”BRAVIA” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. , ”Memory Stick”, ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate”, ”OpenMG”, ”Memory Stick PRO”, ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”, ”Memory Stick Micro”, ”M2” och ”Memory Stick”-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. Walkman är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation. Blu-ray Disc och Blu-ray Disc-logotypen är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. Intel, Pentium, Intel SpeedStep och Atom är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation. Microsoft, Windows, Windows-logotypen och BitLocker är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. i.LINK är ett varumärke som tillhör Sony, och används endast för att ange att en produkt innehåller en IEEE 1394-anslutning. Roxio Easy Media Creator är ett varumärke som tillhör Sonic Solutions. WinDVD for VAIO och WinDVD BD for VAIO är varumärken som tillhör InterVideo, Inc. ArcSoft och ArcSoft-logotypen är registrerade varumärken som tillhör ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion är ett varumärke som tillhör ArcSoft, Inc. ATI och ATI Catalyst är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Ordet Bluetooth och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Varumärken > n163 N Ordet ExpressCard och tillhörande logotyper tillhör PCMCIA och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare. SD-logotypen är ett varumärke. SDHC-logotypen är ett varumärke. CompactFlash ® är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. ”PlaceEngine” är ett registrerat varumärke som tillhör Koozyt, Inc. ”PlaceEngine” är utvecklat av Sony Computer Science Laboratories, Inc. och används på licens från Koozyt, Inc. , ”XMB” och ”xross media bar” är varumärken som tillhör Sony Corporation och Sony Computer Entertainment Inc. ”AVCHD” är ett varumärke som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken som tillhör respektive ägare. I denna handbok har märkena och ® utelämnats. Funktioner och teknisk information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken är varumärken som tillhör respektive ägare. Det är inte säkert att all programvara som omnämns ovan medföljt din modell.