Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Använda funktionen för flera bildskärmar n 82 N Så här använder du funktionen för flera bildskärmar ✍ Det kan hända att den externa bildskärmen saknar stöd för funktionen för flera bildskärmar. Det kan hända att vissa program inte fungerar tillsammans med funktionen för flera bildskärmar. Kontrollera att datorn inte övergår i vänteläge eller viloläge när du använder funktionen för flera bildskärmar. Annars kanske inte datorn återgår till normalt läge. Om du väljer olika antal färger på varje skärm ska du inte utöka ett fönster över två skärmar. Då kanske inte programvaran fungerar korrekt. 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. 2 Klicka i listrutan intill Flera bildskärmar, välj Utvidga dessa bildskärmar och klicka sedan på OK. ✍ Du kan ställa in antalet färger och upplösningen för var och en av skärmarna och anpassa funktionen för flera bildskärmar. Ställ in färre färger eller en lägre upplösning på varje skärm.

Använda kringutrustning > Ansluta en extern mikrofon n 83 N Ansluta en extern mikrofon Du kan ansluta en extern mikrofon (medföljer ej) till datorn. Så här ansluter du en extern mikrofon Anslut mikrofonkabeln (1) till mikrofonuttaget (2) m. ✍ Kontrollera att mikrofonen är avsedd för att användas med datorer.