Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Svedese

Anpassa din VAIO-dator >

Anpassa din VAIO-dator > Ställa in lösenordet n 88 N Ställa in startlösenordet Så här ställer du in startlösenordet (datorlösenord) 1 Starta datorn. 2 Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas, starta om datorn och trycker på F2 flera gånger när VAIO-logotypen visas. 3 Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set Machine Password och tryck på Enter. 4 Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter. Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg). 5 Välj Password when Power On under Security och tryck på Enter. 6 Ändra inställningen från Disabled till Enabled. 7 Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter. Vid bekräftelsen trycker du på Enter.

Anpassa din VAIO-dator > Ställa in lösenordet n 89 N Så här ställer du in startlösenordet (användarlösenord) ! Se till att datorlösenordet är inställt innan du ställer in användarlösenordet. 1 Starta datorn. 2 Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas. Skärmen för lösenordsinloggning visas. Om skärmen inte visas, starta om datorn och trycker på F2 flera gånger när VAIO-logotypen visas. 3 Ange datorlösenordet och tryck sedan på Enter. 4 Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set User Password och tryck sedan på Enter. 5 Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter. Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg). 6 Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter. Vid bekräftelsen trycker du på Enter.