Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Bulgaro

Възстановяване и архивиране Какво представлява възстановяването и архивирането? Възстановяване Какво е възстановяване? Възстановяването представлява възвръщане на компютъра до фабричното му състояние. Има два варианта за възстановяване на компютъра: възстановяване от дискове за възстановяване или от дял за възстановяване. Кога трябва да направя възстановяване? Възстановете компютърната система в следните случаи: ❑ Компютърът е нестабилен. ❑ Компютърът е заразен с вирус. ❑ Компютърната система има проблеми, които не могат да бъдат решени чрез стъпките за отстраняване на неизправности. ❑ Форматирали сте C устройството на компютъра по погрешка. Кога трябва да създам дискове за възстановяване? Дисковете за възстановяване се използват за възвръщане на компютъра до фабричното му състояние. Ако Windows не се стартира или ако сте изтрили дела за възстановяване, може да осъществите възстановяване чрез дискове за възстановяване. Създайте дискове за възстановяване, непосредствено след като компютърът е готов за използване. Вж. “Създаване на дискове за възстановяване” на стр. 6. Какво мога да направя с помощта на VAIO Recovery Center (Център за възстановяване на VAIO)? VAIO Recovery Center (Център за възстановяване на VAIO) предлага различни функции за възстановяване и архивиране, обяснени в това ръководство. ❑ Създаване на дискове за възстановяване ❑ Архивиране на данни ❑ Възстановяване на данни от архивно копие ❑ Възстановяване на компютърната система ❑ Проверка на хардуера на компютъра ❑ Изтриване на всички данни от вграденото устройство за съхранение 4

Архивиране Какво представлява архивирането? Архивирането представлява създаване на резервно копие на вашите данни от устройството за съхранение (твърд диск или SSD диск) и съхраняването му на друго място. В зависимост от целта има няколко начина за архивиране на данните. Вж. “Архивиране и възстановяване на данни” на стр. 17. BG Защо трябва да архивирам данните си? Поради непредвидени обстоятелства или компютърни вируси може да изгубите различни данни от устройството за съхранение, като например документи или снимки. За да възстановите изгубените данни, се нуждаете от резервното копие. Силно се препоръчва да архивирате данните си редовно. 5