Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Sikkerhedsforanstaltninger > n104 N Sikkerhedsforanstaltninger I dette afsnit beskrives de sikkerhedsmæssige retningslinjer og foranstaltninger, som du bør følge for at beskytte din VAIO-computer mod skader. ❑ Sikkerhedsoplysninger (side 105) ❑ Pleje og vedligeholdelse (side 108) ❑ Håndtering af computeren (side 109) ❑ Håndtering af LCD-skærmen (side 111) ❑ Brug af strømkilden (side 112) ❑ Håndtering af det indbyggede kamera (side 113) ❑ Håndtering af diske (side 114) ❑ Brug af batteriet (side 115) ❑ Håndtering af en "Memory Stick" (side 116) ❑ Håndtering af den indbyggede lagerenhed (side 117)

Sikkerhedsforanstaltninger > Sikkerhedsoplysninger n105 N Sikkerhedsoplysninger Computer ❑ ❑ ❑ ❑ Brug computeren på en fast og stabil overflade. Det anbefales, at du ikke har computeren placeret på skødet, mens du bruger den. Temperaturen på enhedens underside kan stige under normal brug, og efter længere tid kan det føles ubehageligt eller give forbrændinger. Sørg for, at der er tilstrækkelig luftcirkulation, så der ikke sker en overophedning inde i computeren. Anbring ikke computeren på ustabile overflader, f.eks. tæpper, duge, sofaer eller senge, eller i nærheden af gardiner eller forhæng, der kan blokere ventilationshullerne. Brug kun de angivne eksterne enheder og grænsefladekabler. Strømkilde ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Vekselstrømsadapteren må ikke placeres, så den er i kontakt med huden. Fjern vekselstrømsadapteren fra din krop, hvis den bliver for varm, og det føles ubehageligt. Placer ikke tunge genstande på strømledningen, da dette kan medføre brand. Hvis du vil fjerne ledningen, skal du holde på stikproppen og trække den ud af stikkontakten. Træk aldrig i selve ledningen. Hvis du ikke skal bruge computeren i en længere periode, skal du trække strømledningen ud af stikkontakten. Fjern jævnstrømsadapteren fra stikkontakten, når adapteren ikke bruges. Sørg for, at der er nem adgang til stikkontakten.