Views
2 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Fejlfinding > Optiske

Fejlfinding > Optiske diske n146 N Hvad skal jeg gøre, hvis det eksterne optiske diskdrev ikke fungerer korrekt? Sørg for, at det eksterne optiske diskdrev er sluttet til elnettet og til USB-porten på computeren. Hvis det ikke er tilsluttet, fungerer det eksterne optiske diskdrev muligvis ikke korrekt.

Fejlfinding > Skærm n147 N Skærm Hvorfor gik min skærm i sort? ❑ ❑ ❑ ❑ Computerens skærm kan gå i sort, hvis strømforsyningen til computeren afbrydes, eller hvis computeren skifter til strømbesparelsestilstand (slumre eller dvale). Hvis computeren er i LCD-slumretilstand (video), skal du trykke på en tast for at skifte til normal tilstand. Se Brug af strømbesparelsestilstande (side 27) for at få flere oplysninger. Sørg for, at computeren er tændt og sluttet korrekt til strømforsyningen. Strømindikatoren skal lyse. Hvis computeren kører på batteristrøm, skal du kontrollere, at batteriet er korrekt indsat og opladet. Se Brug af batteriet (side 19) for at få flere oplysninger. Hvis den eksterne skærm anvendes, skal du trykke på tasterne Fn+F7. Se Kombinationer og funktioner med Fn-tasten (side 32) for at få flere oplysninger.