Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Introduktion > Brug af

Introduktion > Brug af batteriet n 22 N Opladning af batteriet Det batteri, der følger med til computeren, er ikke fuldt opladet på leveringstidspunktet. Sådan oplader du batteriet 1 Indsæt batteriet. 2 Slut computeren til en strømkilde ved hjælp af vekselstrømsadapteren. Opladningsindikatoren er tændt, mens batteriet oplades. Når batteriet næsten er opladet til det maksimale niveau, du har valgt, slukkes opladningsindikatoren. Opladningsindikatorens statusvisning Lyser orange Blinker sammen med den grønne strømindikator Blinker sammen med den orange strømindikator Blinker hurtigt med orange lys Betydning Batteriet oplades. Batteriet er ved at løbe tør for strøm. (Normal tilstand) Batteriet er ved at løbe tør for strøm. (Slumretilstand) Der er opstået en batterifejl, fordi batteriet er defekt eller ikke sidder ordentligt fast. ! Oplad batteriet som beskrevet i denne vejledning fra første opladning.

Introduktion > Brug af batteriet n 23 N ✍ Lad batteriet sidde i computeren, mens den er sluttet til elnettet. Batteriet oplades, mens du bruger computeren. Når batteriet er løbet tør for strøm, og både opladnings- og strømindikatoren blinker, skal du enten tilslutte vekselstrømsadapteren for at genoplade batteriet eller slukke computeren og indsætte et fuldt opladet batteri. Computeren er udstyret med et lithium-ion-batteri, der til enhver tid kan oplades. Det påvirker ikke batteriets levetid, hvis det genoplades, selvom det kun er delvist afladet. I forbindelse med brugen af visse programmer og eksterne enheder skifter computeren muligvis ikke til dvaletilstand, selvom batteriet er næsten tomt. Derfor er det vigtigt, at du sikkerhedskopierer regelmæssigt og manuelt aktiverer en strømstyringstilstand, f.eks. slumre eller dvale, for at undgå datatab, når du bruger batteristrøm. Hvis batteriet tømmes, mens computeren er i slumretilstand, mister du alle data, der ikke er gemt. Det er ikke muligt at vende tilbage til det arbejde, der ikke er gemt. Hvis du vil undgå tab af data, skal du gemme dine data ofte.