Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Introduktion > Sikker

Introduktion > Sikker nedlukning af computeren n 26 N Sikker nedlukning af computeren Hvis du vil undgå at miste data, der ikke er gemt, skal du lukke computeren korrekt, som beskrevet nedenfor. Sådan lukker du computeren 1 Sluk eventuelle eksterne enheder, der er sluttet til computeren. 2 Klik på Start og på knappen Luk computeren. 3 Reager på alle advarsler om, at du skal gemme dokumenter eller være opmærksom på andre brugere, og vent, indtil computeren lukkes automatisk. Strømindikatoren slukkes.

Introduktion > Brug af strømbesparelsestilstande n 27 N Brug af strømbesparelsestilstande Du kan benytte strømstyringsindstillingerne til at spare på batteriet. Ud over den normale drifttilstand har computeren to specifikke strømbesparelsestilstande, som du kan vælge efter behov: Slumretilstand og dvaletilstand. ! Hvis du ikke skal bruge computeren i længere tid, mens den er koblet fra elnettet, skal du sætte computeren i dvaletilstand eller slukke den. Hvis batteriet tømmes, mens computeren er i slumretilstand, mister du alle data, der ikke er gemt. Det er ikke muligt at vende tilbage til det arbejde, der ikke er gemt. Hvis du vil undgå tab af data, skal du gemme dine data ofte. Tilstand Normal tilstand Slumretilstand Dvaletilstand Beskrivelse Dette er den normale tilstand for computeren, når den er i brug. Den grønne strømindikator lyser, når denne tilstand er aktiveret på computeren. I slumretilstand slukkes LCD-skærmen, og de indbyggede lagerenheder og processoren indstilles til et lavt strømforbrug. Den orange strømindikator blinker langsomt, når denne tilstand er aktiveret på computeren. Computeren vender hurtigere tilbage til normal tilstand fra slumretilstand end fra dvaletilstand. Der bruges dog mere strøm i slumretilstand end i dvaletilstand. Når computeren er i dvaletilstand, gemmes systemets aktuelle tilstand på de indbyggede lagerenheder, og computeren slukkes. Selvom batteriet bliver tømt, mister du ikke nogen data. Strømindikatoren er slukket, når denne tilstand er aktiveret på computeren.