Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af tastaturet n 32 N Brug af tastaturet Tastaturet har ekstra taster, der bruges til at udføre modelspecifikke opgaver. Kombinationer og funktioner med Fn-tasten ✍ Nogle tastaturfunktioner kan først bruges, når operativsystemet er indlæst. Kombination/funktion Fn + % (F2): lydløs Fn + 2 (F3/F4): regulering af lydstyrken Fn + 8 (F5/F6): regulering af lysstyrke Funktion Slår de indbyggede højttalere eller hovedtelefoner til og fra. Ændrer lydstyrken. Hvis du vil øge lydstyrken, skal du holde tasterne Fn+F4 nede eller trykke på tasterne Fn+F4 og derefter på tasten M eller ,. Hvis du vil reducere lydstyrken, skal du holde tasterne Fn+F3 nede eller trykke på tasterne Fn+F3 og derefter på tasten m eller

Brug af VAIO-computeren > Brug af tastaturet n 33 N Kombination/funktion Fn + / (F9/F10): zoom Funktion Ændrer størrelsen af et billede eller et dokument, der vises i et program. Hvis visningen skal virke mindre og længere væk (zoom ud), skal du trykke på tasterne Fn+F9. Hvis visningen skal virke større og tættere på (zoom ind), skal du trykke på tasterne Fn+F10. Yderligere oplysninger finder du i Hjælp-filen i VAIO Control Center. Fn + (F12): dvale I dvaletilstand har computeren det laveste strømforbrug. Når du udfører denne kommando, bliver systemets tilstand og de tilsluttede eksterne enheders tilstand gemt på den indbyggede lagerenhed, og systemet slukkes. Hvis du vil vende tilbage til den tidligere systemtilstand, skal du trykke på tænd/sluk-tasten. Oplysninger om strømstyring finder du i Brug af strømbesparelsestilstande (side 27).