Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af pegefeltet n 34 N Brug af pegefeltet Du kan pege på, markere, trække og rulle elementer på skærmbilledet ved hjælp af pegefeltet. Handling Beskrivelse Pege Flyt fingeren henover pegefeltet (1) for at placere markøren (2) på et element eller objekt. Klikke Tryk én gang på venstre tast (3). Dobbeltklikke Tryk på venstre tast to gange lige efter hinanden. Højreklikke Tryk én gang på højre tast (4). I mange programmer åbner denne handling en kontekstafhængig genvejsmenu. Trække Bevæg fingeren henover pegefeltet, mens du trykker på venstre tast. Rulle Lad fingeren glide langs pegefeltets højre kant for at rulle i lodret retning. Glid fingeren langs den nederste kant for at rulle i vandret retning. Når du ruller i lodret eller vandret retning, kan du fortsætte rulningen uden at løfte fingeren fra pegefeltet ved at bevæge fingeren i cirkler på pegefeltet (rullefunktionen kan kun benyttes med programmer, der understøtter rulning via pegefeltet). Svippe Lad to fingre glide parallelt i en hurtig bevægelse på pegefeltet. I en internetbrowser eller et billedfremviserprogram kan du svippe til venstre for at gå tilbage og svippe til højre for at gå fremad. Knibe I nogle programmer kan du zoome ved at lave en knibebevægelse med to fingre på pegefeltet. Før fingrene fra hinanden for at zoome ind, eller knib fingrene sammen for at zoome ud. ✍ Du kan aktivere/deaktivere pegefeltet, når der er sluttet en mus til computeren. Du kan ændre indstillinger for pegefeltet i VAIO Control Center. ! Sørg for at tilslutte en mus, inden pegefeltet deaktiveres. Hvis du deaktiverer pegefeltet, inden du tilslutter en mus, kan du kun udføre markørhandlinger via tastaturet.

Brug af VAIO-computeren > Brug af specialtasterne n 35 N Brug af specialtasterne Computeren er udstyret med specialtaster, der kan bruges til at aktivere bestemte funktioner på computeren. Specialtast ASSIST-tast WEB-tast Funktioner Starter VAIO Care, mens computeren er i normal tilstand eller slumretilstand. Når computeren er slukket eller i dvaletilstand, starter ASSIST-tasten VAIO Recovery Center. Når computeren er i normal tilstand, kan du bruge WEB-tasten til at åbne den internetbrowser, der som standard er knyttet til tasten. Når computeren er slukket, kan WEB-tasten bruges til at aktivere funktionen Hurtig internetadgang og åbne den internetbrowser, der anvendes med denne funktion. Se Brug af funktionen Hurtig internetadgang (side 36) for at få flere oplysninger. ! WEB-tasten kan ikke benyttes, når computeren er i slumre- eller dvaletilstand. VAIO-tast Starter Media Gallery eller slår lydstyrken til og fra, afhængigt af den anvendte model.