Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Danese

Tilpasning af

Tilpasning af VAIO-computeren > n 86 N Tilpasning af VAIO-computeren I dette afsnit får du et overblik over, hvordan du ændrer de vigtigste indstillinger på din VAIO-computer. Du lærer bl.a., hvordan du bruger og tilpasser softwaren og værktøjerne fra Sony. ❑ Indstilling af adgangskoden (side 87) ❑ Brug af Intel(R) VT (side 94) ❑ Brug af VAIO Control Center (side 95) ❑ Brug af VAIO Power Management (side 96)

Tilpasning af VAIO-computeren > Indstilling af adgangskoden n 87 N Indstilling af adgangskoden Hvis computeren forsynes med en adgangskode, skal brugeren angive denne adgangskode, når computeren tændes eller vender tilbage til normal tilstand fra slumre- eller dvaletilstand. På denne måde kan du beskytte computeren mod uautoriseret adgang. ! Sørg for, at du ikke glemmer adgangskoden. Skriv adgangskoden ned, og opbevar den et sikkert sted. Adgangskodetype Startadgangskode Beskrivelse Du kan bruge BIOS-funktionerne til at angive to typer adgangskoder: - Maskinadgangskode: Giver brugere med administratorrettigheder tilladelse til at ændre BIOS-indstillingerne og starte computeren. - Brugeradgangskode: Giver standardbrugerne tilladelse til at ændre nogle af BIOS-indstillingerne og starte computeren. Du kan først angive en brugeradgangskode, når du har angivet maskinadgangskoden. ✍ Du bliver bedt om at angive startadgangskoden efter visningen af VAIO-logoet for at starte computeren. ! Hvis du glemmer maskinadgangskoden, skal adgangskoden nulstilles, hvilket koster et gebyr. Kontakt et autoriseret Sony-service-/supportcenter for at få nulstillet adgangskoden. Se i Få mere at vide om din VAIO-computer (side 5) for at finde det nærmeste center eller den nærmeste agent. Du kan nulstille brugeradgangskoden under BIOS-indstillingerne ved at angive maskinadgangskoden. Windows-adgangskode Giver brugere mulighed for at logge på din computer og beskytter hver brugerkonto med en selvstændig adgangskode. ✍ Du vil blive bedt om at angive Windows-adgangskoden, efter du har valgt din brugerkonto.