Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Slovacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Slovacco

Obnovenie a zálohovanie

Obnovenie a zálohovanie Čo je obnovenie a zálohovanie? Obnovenie Čo je obnovenie? Obnovenie slúži na obnovu predvolených výrobných nastavení počítačového systému. Počítač možno obnoviť dvoma spôsobmi: z diskov obnovenia a z oblasti na obnovenie. Kedy mám obnoviť nastavenia? Počítačový systém obnovte v nasledujúcich prípadoch: ❑ Počítač je nestabilný. ❑ Počítač je infikovaný počítačovým vírusom. ❑ Počítačový systém má problémy, ktoré sa nedajú vyriešiť podľa postupov na odstránenie porúch. ❑ Omylom ste naformátovali jednotku C v počítači. Kedy mám vytvoriť disky obnovenia? Disky obnovenia sa používajú na obnovu predvolených výrobných nastavení počítačového systému. Ak sa systém Windows nespustí alebo ak ste odstránili oblasť na obnovenie, jedným zo spôsobov obnovenia je obnovenie pomocou diskov obnovenia. Disky obnovenia vytvorte, hneď ako bude počítač pripravený na použitie. Pozrite si časť „Vytvorenie diskov obnovenia“ na str. 36. Čo možno vykonávať pomocou softvéru VAIO Recovery Center (Centrum obnovy počítača VAIO)? Softvér VAIO Recovery Center (Centrum obnovy počítača VAIO) ponúka rôzne funkcie obnovenia a zálohovania, ktoré sú vysvetlené v tomto sprievodcovi. ❑ Vytvorenie diskov obnovenia ❑ Zálohovanie údajov ❑ Obnovenie údajov zo záložnej kópie ❑ Obnovenie počítačového systému ❑ Kontrola hardvéru počítača ❑ Vymazanie všetkých údajov zo vstavaného úložného zariadenia 34

Zálohovanie Čo je zálohovanie? Zálohovanie slúži na vytvorenie záložnej kópie údajov uložených vo vstavanom úložnom zariadení (na pevnom disku alebo jednotke SSD) a ich uloženie na inom mieste. V závislosti od účelu je k dispozícii niekoľko spôsobov zálohovania údajov. Pozrite si časť „Zálohovanie a obnovenie údajov“ na str. 44. SK Prečo mám zálohovať svoje údaje? V dôsledku neočakávaných udalostí alebo počítačových vírusov môžete prísť o rôzne údaje uložené vo vstavanom úložnom zariadení, napríklad o dokumenty alebo obrázky. Na obnovenie stratených údajov sa vyžaduje ich záložná kópia. Dôrazne sa odporúča, aby ste údaje zálohovali pravidelne. 35