Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Finlandese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Finlandese

Palautus ja

Palautus ja varmuuskopiointi Mitä palauttaminen ja varmuuskopiointi tarkoittavat? Palauttaminen Mitä palauttaminen tarkoittaa? Palauttaminen tarkoittaa tietokonejärjestelmän palauttamista alkuperäisiin tehdasasetuksiin. Tietokone voidaan palauttaa kahdella tavalla: palautuslevyistä tai palautusosiosta. Milloin järjestelmä täytyy palauttaa? Palauta tietokonejärjestelmä seuraavissa tilanteissa: ❑ Tietokoneen toiminta on ollut epävakaata. ❑ Tietokone on saanut virustartunnan. ❑ Tietokonejärjestelmässä on ongelmia, joita et pysty ratkaisemaan vianmäärityksen avulla. ❑ Olet vahingossa alustanut tietokoneen C-aseman. Miksi palautuslevyt pitää luoda? Palautuslevyjen avulla tietokonejärjestelmä palautetaan alkuperäisiin tehdasasetuksiin. Jos Windows ei käynnisty tai olet poistanut palautusosion, voit palauttaa tietokonejärjestelmän palautuslevyjen avulla. Luo palautuslevyt heti, kun tietokone on otettu käyttöön. Katso ”Palautuslevyjen luonti” sivulla 38. Mitä VAIO Recovery Center (VAIO-palautuskeskus) -ohjelmistolla voi tehdä? VAIO Recovery Center (VAIO-palautuskeskus) sisältää erilaisia palautus- ja varmuuskopiointitoimintoja, joita on selostettu tässä oppaassa. ❑ Palautuslevyjen luonti ❑ Tietojen varmuuskopiointi ❑ Tietojen palauttaminen varmuuskopiosta ❑ Tietokonejärjestelmän palauttaminen ❑ Tietokoneen laitteiden tarkistaminen ❑ Tietojen poistaminen sisäisestä tallennusvälineestä 36

Varmuuskopio Mitä varmuuskopiointi tarkoittaa? Varmuuskopiointi tarkoittaa sitä, että sisäiseen tallennusvälineeseen (kiintolevylle tai SSD-asemaan) tallennetuista tiedoista luodaan varmuuskopio, joka tallennetaan johonkin toiseen sijaintiin. Tiedot voi varmuuskopioida usealla tavalla sen mukaan, mihin varmuuskopiota on tarkoitus käyttää. Katso ”Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen” sivulla 46. FI Miksi tiedot täytyy varmuuskopioida? Tietokoneessa tapahtuvat odottamattomat virheet tai muut tilanteet sekä tietokonevirukset voivat aiheuttaa tietojen, kuten asiakirjojen tai kuvien, katoamista sisäisestä tallennusvälineestä. Kadonneiden tietojen palauttamiseen tarvitaan niiden varmuuskopio. Tietojen säännöllinen varmuuskopiointi on erittäin suositeltavaa. 37