Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Finlandese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Finlandese

Min computer eller

Min computer eller software svarer ikke ❑ Hvis computeren ikke reagerer, mens der kører et program, skal du trykke samtidigt på tasterne Alt+F4 for at lukke programvinduet. ❑ Hvis det ikke løser problemet at trykke på Alt+F4, skal du klikke på Start og på knappen Luk computeren for at slukke computeren. ❑ Hvis computeren ikke slukkes, skal du trykke samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete og klikke på knappen Luk computeren. Hvis vinduet Windows Sikkerhed vises, skal du klikke på Luk computeren. ❑ Hvis computeren stadig ikke slukkes, skal du holde tænd/sluk-tasten nede eller skubbe og holde tænd/sluk-knappen, indtil computeren slukkes. Hvis du slukker computeren ved hjælp af tasterne Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten/ knappen, kan du miste data, der ikke er gemt. ❑ Træk stikket til strømledningen eller vekselstrømsadapteren ud, og fjern batteriet*. Vent tre-fire minutter. Indsæt batteriet igen, tilslut strømledningen eller vekselstrømsadapteren, og tryk derefter på tænd/sluk-tasten, eller skub tænd/sluk-knappen for at tænde computeren. ❑ Prøv at installere softwaren igen. ❑ Kontakt softwareudgiveren eller udbyderen af teknisk support. * Gælder kun for notebook-computere. Opladningsindikatoren blinker hurtigt, og computeren startes ikke ❑ Dette problem kan skyldes, at batteriet ikke er indsat korrekt. For at løse problemet skal du først slukke computeren og fjerne batteriet. Indsæt derefter batteriet i computeren igen. Yderligere oplysninger finder du i den digitale Brugervejledning. ❑ Hvis problemet fortsætter, efter du har prøvet det løsningsforslag, der er angivet ovenfor, er batteriet ikke kompatibelt. Fjern batteriet, og kontakt VAIO-Link. Der vises en meddelelse om, at batteriet ikke er kompatibelt eller ikke er indsat korrekt, og computeren skifter til dvaletilstand ❑ Dette problem kan skyldes, at batteriet ikke er indsat korrekt. For at løse problemet skal du først slukke computeren og fjerne batteriet. Indsæt derefter batteriet i computeren igen. Yderligere oplysninger finder du i den digitale Brugervejledning. ❑ Hvis problemet fortsætter, efter du har prøvet det løsningsforslag, der er angivet ovenfor, er batteriet ikke kompatibelt. Fjern batteriet, og kontakt VAIO-Link. 90

Windows accepterer ikke min adgangskode, og meddelelsen Enter Onetime Password vises Hvis du angiver en forkert startadgangskode tre gange i træk, vises meddelelsen Enter Onetime Password, og Windows kan ikke starte. Hold tænd/sluk-tasten nede, eller skub og hold tænd/sluk-knappen i mere end fire sekunder for at kontrollere, at strømindikatoren slukkes. Vent i 10-15 sekunder. Genstart derefter computeren, og skriv den korrekte adgangskode. På modeller i VPCL12-serien Når du indtaster adgangskoden, skal Caps lock-indikatoren være slukket, og du skal bruge de numeriske taster over bogstavtasterne, ikke det numeriske tastatur. På alle modeller undtagen modeller i VPCL12-serien Num lock- og Caps lock-indikatoren skal være slukket, når du skriver adgangskoden. Hvis begge eller en af indikatorerne lyser, skal du trykke på tasten Num Lk (eller Num Lock) eller tasten Caps Lock for at slukke indikatoren, inden du skriver adgangskoden. DK Jeg kan ikke huske startadgangskoden Hvis du har glemt startadgangskoden, skal du kontakte VAIO-Link for at få den nulstillet. Du vil blive opkrævet et gebyr for denne ydelse. 91