Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Práce s médii „Memory Stick“ n116 N Práce s médii „Memory Stick“ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nedotýkejte se konektoru médií „Memory Stick“ prsty nebo kovovými předměty. Používejte pouze štítky dodané s médiem „Memory Stick“. Média „Memory Stick“ neohýbejte, neupusťte ani je nevystavujte silným nárazům. Média „Memory Stick“ nedemontujte ani neupravujte. Média „Memory Stick“ uchovávejte v suchu. Neumísťujte média „Memory Stick“ na místa vystavená: ❑ statické elektřině, ❑ elektrickému rušení, ❑ extrémně vysokým teplotám, například v automobilu zaparkovaném na slunci, ❑ přímému slunečnímu záření, ❑ vysoké vlhkosti, ❑ korozívním látkám. Používejte úložná pouzdra dodávaná s médii „Memory Stick“. Vytvářejte záložní kopie cenných dat. Na štítek připevněný k médiu „Memory Stick Duo“ nepište perem s jemným hrotem. Tlak působící na médium by mohl poškodit vnitřní součásti.

Bezpečnostní zásady > Manipulace s integrovaným paměťovým zařízením n117 N Manipulace s integrovaným paměťovým zařízením Data jsou na integrovaném paměťovém zařízení (pevném disku nebo disku SSD) uložena ve vysoké hustotě a jejich načítání a zápis jsou velmi rychlé. Při nesprávném používání však lze médium snadno poškodit. Při poškození integrovaného paměťového zařízení nebude možné data obnovit. Chcete-li data chránit, zacházejte s počítačem opatrně. Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici. Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace. Aby nedošlo k poškození pevného disku, dodržujte následující zásady ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Neprovádějte s počítačem náhlé pohyby. Udržujte počítač v bezpečné vzdálenosti od magnetů. Neumísťujte počítač na místa, která jsou vystavena mechanickým otřesům, ani jej neumísťujte do nestabilní polohy. Nepřenášejte zapnutý počítač. Nevypínejte ani nerestartujte počítač v okamžiku, kdy načítá nebo zapisuje data na pevný disk. Nepoužívejte počítač v místech vystavených prudkým změnám teploty. Nevyjímejte pevný disk z počítače. Aby nedošlo k poškození disku SSD, dodržujte následující zásady ❑ ❑ Nevypínejte ani nerestartujte počítač v okamžiku, kdy načítá nebo zapisuje data na disk SSD. Nevyjímejte disk SSD z počítače.