Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Řešení potíží >

Řešení potíží > Technologie Bluetooth n138 N Technologie Bluetooth Co udělat, pokud jiná zařízení Bluetooth nevidí můj počítač? ❑ ❑ ❑ ❑ Obě zařízení musí mít zapnutou funkci Bluetooth. Zkontrolujte, zda je zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí kontrolka WIRELESS na počítači. Funkci Bluetooth nelze používat v případě, že se počítač nachází v úsporném režimu. Obnovte normální režim počítače a zapněte přepínač WIRELESS. Zařízení může být příliš daleko od počítače. Bezdrátová technologie Bluetooth pracuje nejlépe v případě, kdy jsou zařízení vzdálena do 10 metrů od sebe. Co udělat, pokud není možné nalézt zařízení Bluetooth, se kterým chci komunikovat? ❑ ❑ ❑ Ověřte, zda má zařízení, se kterým chcete komunikovat, zapnutou funkci Bluetooth. Další informace najdete v příručce k zařízení. Pokud je zařízení, se kterým chcete komunikovat, již ve spojení s jiným zařízením Bluetooth, nemusí být nalezeno nebo nemusí být schopno s počítačem navázat spojení. Chcete-li povolit jiným zařízením Bluetooth komunikovat s počítačem, použijte tento postup: 1 Klepněte na tlačítko Start a na možnost Zařízení a tiskárny. 2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení Bluetooth a zvolte možnost Nastavení rozhraní Bluetooth. 3 Klepněte na kartu Možnosti a zaškrtněte políčko Povolit zařízením Bluetooth vyhledání tohoto počítače.

Řešení potíží > Technologie Bluetooth n139 N Co udělat, pokud se jiná zařízení Bluetooth nemohou spojit s tímto počítačem? ❑ ❑ ❑ Projděte si tipy v části Co udělat, pokud není možné nalézt zařízení Bluetooth, se kterým chci komunikovat? (str. 138). Zkontrolujte, zda jsou ostatní zařízení ověřena. Vzdálenost postačující pro přenos dat může být kratší než 10 metrů. Závisí to na existujících překážkách mezi oběma zařízeními, na kvalitě rádiových vln a na operačním systému nebo použitém softwaru. Přisuňte zařízení Bluetooth blíže k počítači. Proč je spojení Bluetooth pomalé? ❑ ❑ ❑ ❑ Rychlost přenosu dat závisí na překážkách a na vzdálenosti mezi oběma zařízeními. Dále závisí na kvalitě rádiových vln a na operačním systému a použitém softwaru. Přisuňte zařízení Bluetooth blíže k počítači. Rádiovou frekvenci 2,4 GHz používanou technologií Bluetooth a zařízeními v bezdrátových sítích WLAN využívají i jiná zařízení. Zařízení Bluetooth využívají technologii, která minimalizuje vzájemné rušení s jinými zařízeními, která používají stejnou vlnovou délku. Může však dojít ke snížení rychlosti a dosahu komunikace. Rušení od jiného zařízení může způsobit i celkové přerušení komunikace. Na dostupnost připojení má vliv vzdálenost a překážky. Pravděpodobně bude třeba přemístit počítač dále od překážek nebo blíže k zařízení, ke kterému se připojujete. Najděte a odstraňte překážky mezi počítačem a zařízením, ke kterému je připojen. Proč nemohu využívat služby podporované připojeným zařízením Bluetooth? Spojení je možné pouze pro služby podporované i počítačem s funkcí Bluetooth. Další informace najdete v části o technologii Bluetooth v nápovědě Nápověda a podpora pro systém Windows.