Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Řešení potíží >

Řešení potíží > Displej n148 N Co udělat, pokud nevidím správné obrázky nebo videa? ❑ ❑ Před použitím softwaru pro video/obrázky nebo zahájením přehrávání disku DVD zvolte možnost barev zobrazení True Color (32 bitů). Pokud zvolíte kteroukoli jinou možnost, nemusí software zobrazovat obraz správně. Pro změnu barev zobrazení použijte tento postup: 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte možnost Rozlišení obrazovky. 2 Klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení. 3 Klepněte na kartu Monitor. 4 V části Barvy zvolte možnost True Color (32 bitů). Rozlišení zobrazení ani barvy neměňte v okamžiku, kdy používáte software pro práci s videem nebo obrázky nebo přehráváte disky DVD. Přehrávání nebo zobrazení by mohlo být neúspěšné nebo by systém mohl ztratit stabilitu. Před přehráváním disků DVD je také doporučeno vypnout spořič obrazovky. Pokud je spořič obrazovky zapnut, může být během přehrávání disku DVD aktivován a bránit úspěšnému přehrávání. Některé spořiče obrazovky dokonce mění rozlišení zobrazení a barvy. Co udělat, pokud na televizoru nebo externím monitoru připojeném k výstupnímu konektoru HDMI není žádný obraz? Zkontrolujte, zda používáte zobrazovací zařízení kompatibilní s normou HDCP. Na zařízeních, která neodpovídají normě HDCP, nelze přehrávat chráněný obsah. Další informace najdete v části Připojení televizoru se vstupním konektorem HDMI (str. 78) nebo Připojení počítačového monitoru nebo projektoru (str. 76).

Řešení potíží > Displej n149 N Proč obrazovka nepřehrává video? ❑ ❑ Pokud je nastaven obrazový výstup na externí monitor a externí monitor je odpojen, nelze na obrazovce přehrávat video. Zastavte přehrávání, změňte výstup na obrazovku počítače a začněte přehrávat znovu. Podle pokynů v části Výběr režimu zobrazení (str. 80) změňte výstup zobrazení. Výstup zobrazení můžete změnit stisknutím kláves Fn+F7. Další informace najdete v části Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 32). Videopaměť počítače nemusí dostačovat pro zobrazování videozáznamů o vyšším rozlišení. V takovém případě snižte rozlišení displeje. Pro změnu rozlišení použijte tento postup: 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte možnost Rozlišení obrazovky. 2 Klepněte na rozevírací seznam u možnosti Rozlišení. 3 Posunutím posuvníku nahoru rozlišení obrazovky zvýšíte, posunutím dolů snížíte. ✍ Můžete zkontrolovat celkovou dostupnou velikost zobrazovací paměti a videopaměti. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní ploše, zvolte možnost Rozlišení obrazovky, klepněte na možnost Upřesnit nastavení a vyberte kartu Adaptér. Může být zobrazena jiná hodnota než skutečné množství paměti v počítači. Co udělat, pokud je obrazovka tmavá? Kombinací kláves Fn+F6 obrazovku zesvětlete. Co udělat, pokud zůstane externí monitor tmavý? Stisknutím kláves Fn+F7 změňte výstup zobrazení. Další informace najdete v části Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 32).