Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Řešení potíží >

Řešení potíží > „Memory Stick“ n160 N „Memory Stick“ Co udělat, pokud nelze média „Memory Stick“ naformátovaná v počítači VAIO použít v jiném zařízení? Možná bude nutné médium „Memory Stick“ přeformátovat. Při formátování média „Memory Stick“ vymažete všechna uložená data včetně hudby. Před přeformátováním média „Memory Stick“ zálohujte důležitá data a ujistěte se, že na médiu nejsou soubory, které byste chtěli zachovat. 1 Data nebo obrázky uložíte zkopírováním z média „Memory Stick“ na integrované paměťové zařízení počítače. 2 Podle postupu v části Formátování médií „Memory Stick“ (str. 50) médium „Memory Stick“ naformátujte. Mohu kopírovat obrázky z digitální videokamery přes médium „Memory Stick“? Ano, a můžete také prohlížet videoklipy natočené videokamerami kompatibilními s médii „Memory Stick“. Proč nelze na médium „Memory Stick“ zapisovat data? Některá média „Memory Stick“ jsou vybavena přepínačem, který je chrání před náhodným vymazáním nebo přepsáním dat. Zkontrolujte, zda je vypnut přepínač ochrany proti přepsání.

Řešení potíží > Periferní zařízení n161 N Periferní zařízení Co udělat, pokud nelze připojit zařízení USB? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Je-li to možné, zkontrolujte, zda je zařízení USB zapnuto a používá vlastní napájení. Například u digitální kamery zkontrolujte, zda má nabitý akumulátor. Pokud používáte tiskárnu, zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen do zásuvky. Zkuste použít jiný konektor USB v počítači. Ovladač může být nainstalován ke konkrétnímu konektoru použitému při prvním připojení zařízení. Další informace najdete v příručce dodané se zařízením USB. V některých případech je třeba před připojením zařízení nainstalovat software. Připojením jednoduchého zařízení s nízkou spotřebou (například myši) zkontrolujte, zda konektor pracuje. V práci zařízení mohou vzhledem k distribuci energie bránit i rozbočovače USB. Doporučujeme připojovat zařízení přímo do počítače.