Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Upozornění > n164 N

Upozornění > n164 N Upozornění © 2010 Sony Corporation. Všechna práva vyhrazena. Kopírování, překládání nebo převádění celé této příručky a v ní popsaného softwaru nebo jejich částí na jinou elektronickou formu bez předchozího písemného svolení je zakázáno. Společnost Sony Corporation neposkytuje na tuto příručku, software ani další uvedené informace žádnou záruku a na žádnou z těchto položek výslovně neposkytuje žádné předpokládané záruky nebo záruky vztahující se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost Sony Corporation nenese žádnou odpovědnost za nepřímé, následné nebo zvláštní škody, bez ohledu na to, zda se zakládají na trestném činu, smlouvě nebo jinak, které vznikly v souvislosti s touto příručkou, softwarem nebo dalšími uvedenými informacemi nebo jejich použitím. Značky a ® nejsou v této příručce uváděny. Společnost Sony Corporation si vyhrazuje právo na úpravy této příručky nebo obsažených informací bez předchozího upozornění. Používání softwaru popsaného v této příručce se řídí podmínkami samostatné licenční smlouvy s uživatelem. Společnost Sony Corporation není zodpovědná a nebude kompenzovat žádnou ztrátu nahrávek pořízených do počítače, na externí média ani do nahrávacích zařízení ani související ztráty, včetně nemožnosti pořízení nahrávek z důvodů zahrnujících například poruchu počítače, ani ztráty nebo poškození obsahu nahrávky v důsledku selhání počítače nebo oprav počítače. Za žádných okolností nebude společnost Sony Corporation obnovovat ani replikovat nahraný obsah pořízený do počítače, na externí média nebo do nahrávacích zařízení.

n © 2010 Sony Corporation