Views
6 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Začínáme > Bezpečné

Začínáme > Bezpečné vypnutí počítače n 26 N Bezpečné vypnutí počítače Chcete-li zabránit ztrátě neuložených dat, vypínejte počítač řádným postupem popsaným níže. Vypínání počítače 1 Vypněte všechna periferní zařízení připojená k počítači. 2 Klepněte na tlačítko Start a na tlačítko Vypnout. 3 Reagujte na všechna upozornění, že je nutné uložit dokumenty nebo že jsou přihlášeni další uživatelé, a počkejte, dokud se počítač nevypne automaticky. Kontrolka napájení zhasne.

Začínáme > Používání úsporných režimů n 27 N Používání úsporných režimů Díky nastavení úsporného režimu můžete prodloužit výdrž akumulátoru. Kromě normálního provozního režimu nabízí počítač dva zvláštní úsporné režimy, které můžete používat podle svých potřeb: úsporný režim a režim spánku. ! Pokud počítač po delší dobu nebudete používat a bude odpojen od napájení, uveďte počítač do režimu spánku nebo ho vypněte. Pokud se akumulátor vybije, když je počítač v úsporném režimu, ztratíte všechna neuložená data. Návrat do předchozího pracovního stavu je nemožný. Ztrátě dat předejdete častým ukládáním. Režim Normální režim Úsporný režim Režim spánku Popis V tomto režimu se počítač nachází při běžném používání. Když je počítač v tomto režimu, svítí zelená kontrolka napájení. V úsporném režimu počítač vypne displej a nastaví integrovaná paměťová zařízení a procesor do režimu nízké spotřeby. Když je počítač v tomto režimu, pomalu bliká oranžová kontrolka napájení. Z úsporného režimu se počítač zapíná rychleji než z režimu spánku. V úsporném režimu je však spotřeba energie větší než v režimu spánku. Když je počítač v režimu spánku, je stav systému uložen na integrovaná paměťová zařízení a je vypnuto napájení. I když se akumulátor vybije, data nebudou ztracena. Když je počítač v tomto režimu, kontrolka napájení nesvítí.