Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Začínáme >

Začínáme > Používání úsporných režimů n 28 N Používání úsporného režimu Zapnutí úsporného režimu Klepněte na tlačítko Start, klepněte na šipku Návrat do normálního režimu ❑ ❑ Stiskněte libovolnou klávesu. Stiskněte vypínač počítače. u tlačítka Vypnout a na možnost Spánek. ! Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne. Ztratíte všechna neuložená data.

Začínáme > Používání úsporných režimů n 29 N Používání režimu spánku Zapnutí režimu spánku Stiskněte klávesy Fn+F12. Můžete také klepnout na tlačítko Start, na šipku u tlačítka Vypnout a na možnost Režim hibernace. ! Dokud nezhasne kontrolka napájení, počítač nepřemísťujte. Návrat do normálního režimu Stiskněte vypínač. ! Pokud stisknete a podržíte tlačítko napájení na déle než čtyři sekundy, počítač se automaticky vypne.