Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání optické jednotky n 40 N 3 Umístěte disk na střed přihrádky štítkem nahoru a jemně na něj zatlačte dolů tak, aby zaklapl na místo. ! Na přihrádku jednotky netlačte. Při vkládání a vyjímání disku držte spodní část přihrádky. 4 Lehce na přihrádku zatlačte. Přihrádka se zasune. ! Když se počítač nachází v některém úsporném režimu (úsporný režim nebo režim spánku), nepokoušejte se optický disk vyjmout. Před vyjmutím disku přepněte počítač zpět do normálního režimu.

Práce s počítačem VAIO > Používání optické jednotky n 41 N Podporovaná disková média Podle zakoupeného modelu může počítač přehrávat i zapisovat disky CD, DVD a Blu-ray Disc . V následující tabulce zjistíte, které typy médií která optická jednotka podporuje. DVD±RW/ ±R DL/RAM Disk Blu-ray Disc Disk Blu-ray Disc Combo CD- Video ROM CD Zvukové CD CD Extra CD-R/ RW DVD- ROM DVD- Video DVD-R/ RW DVD+R/ RW DVD+R DL DVD-R DL (dvouvrstvé) (dvouvrstvé) PZ: lze přehrávat i zapisovat P: lze přehrávat; zápis není možný –: nelze přehrávat ani zapisovat DVD- BD- RAM *1 *2 ROM P P P P PZ *5 P P PZ PZ PZ PZ PZ – – P P P P PZ *5 P P PZ PZ PZ PZ PZ P PZ *4 P P P P PZ *5 P P PZ PZ PZ PZ PZ P P *1 Jednotka DVD±RW/RAM v počítači nepodporuje kazety DVD-RAM. Používejte disky bez kazet nebo s odstranitelnými kazetami. *2 Zápis dat na jednostranné disky DVD-RAM (2,6 GB) kompatibilní s normou DVD-RAM verze 1.0 není podporován. Disky DVD-RAM verze 2.2/12X-SPEED DVD-RAM revize 5.0 nejsou podporovány. *3 Jednotka Blu-ray Disc v počítači nepodporuje disky BD-RE ve formátu verze 1.0 a disky Blu-ray Disc s kazetami. BD-R/RE*3 *4 Podporuje zápis dat na disky BD-R Part1 verze 1.1/1.2/1.3 (jednovrstvé disky o kapacitě 25 GB, dvouvrstvé disky o kapacitě 50 GB) a disky BD-RE Part1 verze 2.1 (jednovrstvé disky o kapacitě 25 GB, dvouvrstvé disky o kapacitě 50 GB). *5 Zápis dat na disky Ultra Speed CD-RW není podporován.