Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání ostatních modulů / paměťových karet n 54 N Vložení modulu ExpressCard ! Počítač je vybaven krytem patice pro média ExpressCard. Před zahájením práce s paticí odstraňte kryt patice. 1 Najděte patici pro média ExpressCard. 2 Zatlačte na kryt patice ExpressCard a kryt povyskočí. 3 Kryt patice ExpressCard opatrně uchopte a vyjměte z patice. 4 Nasměrujte médium ExpressCard šipkou nahoru a směrem do patice. 5 Opatrně zasuňte modul ExpressCard do patice tak, aby zaklapl na místo. Nezatlačujte ho do patice silou.

Práce s počítačem VAIO > Používání ostatních modulů / paměťových karet n 55 N ✍ Pokud modul nelze do patice snadno vsunout, jemně ho vyjměte a zkontrolujte, zda ho vkládáte ve správném směru. Používejte nejaktuálnější softwarový ovladač od výrobce modulu ExpressCard. Vyjmutí modulu ExpressCard ! Když médium ExpressCard nepoužíváte, vložte do patice ExpressCard kryt chránící ji proti vniknutí drobných předmětů. Před přemisťováním počítače vždy vložte do patice pro médium ExpressCard ochranný kryt. ✍ Kroky 1 až 4 můžete vynechat v následujících případech: - počítač je vypnutý. - na hlavním panelu není zobrazena ikona Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium. - hardware, který chcete odpojit, není zobrazen v okně Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium. 1 Najděte patici pro média ExpressCard. 2 Klepněte na ikonu Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium na hlavním panelu. 3 Vyberte hardware, který chcete odpojit. 4 Podle pokynů na obrazovce vyjměte modul ExpressCard. 5 Zatlačte na modul ExpressCard směrem do počítače, až modul vyskočí. 6 Modul ExpressCard opatrně uchopte a vyjměte z patice.