Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání funkce Bluetooth n 70 N Ukončení spojení Bluetooth Ukončení komunikace Bluetooth 1 Vypněte zařízení Bluetooth komunikující s počítačem. 2 V okně VAIO Smart Network klepněte na přepínač u možnosti Bluetooth a vypněte ho na hodnotu Off.

Práce s počítačem VAIO > Používání funkce Bluetooth n 71 N Poznámky k práci s funkcí Bluetooth ❑ ❑ ❑ ❑ Rychlost přenosu dat se může lišit v závislosti na následujících podmínkách: ❑ překážky, např. zdi, které se nacházejí mezi zařízeními, ❑ vzdálenost mezi zařízeními, ❑ materiál použitý na stavbu zdí, ❑ blízká přítomnost mikrovlnných trub a bezdrátových telefonů, ❑ vysokofrekvenční rušení a další překážky dané prostředím, ❑ konfigurace zařízení, ❑ typ softwaru, ❑ typ operačního systému, ❑ současné použití technologií bezdrátových sítí WLAN a Bluetooth v počítači, ❑ velikost přenášeného souboru. Vzhledem k omezením standardu Bluetooth může při nepřetržitém přenosu velkých souborů čas od času dojít k jejich poškození vlivem elektromagnetického rušení okolního prostředí. Všechna zařízení Bluetooth musí být certifikována, aby bylo zajištěno dodržení požadavků platného standardu. I když jsou podmínky standardu splněny, může se výkon jednotlivých zařízení, jejich technické údaje a provozní postupy lišit. Přenos dat nemusí být možný za všech situací. Při přehrávání videa v počítači s výstupem zvuku na připojené zařízení Bluetooth může dojít k rozsynchronizování obrazu a zvuku. V technologii Bluetooth k tomu dochází často a nejedná se o poruchu.