Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Ceco

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Nastavení hesla n 88 N Nastavení hesla pro zapnutí Zadání hesla pro zapnutí (hesla počítače) 1 Zapněte počítač. 2 Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2. 3 Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set Machine Password a stiskněte klávesu Enter. 4 Na obrazovce zadání hesla dvakrát zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter. Heslo může mít maximálně 32 znaků (včetně mezer). 5 V oblasti Security vyberte možnost Password when Power On a stiskněte klávesu Enter. 6 Změňte nastavení z Disabled na Enabled. 7 Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.

Přizpůsobení počítače VAIO > Nastavení hesla n 89 N Zadání hesla pro zapnutí (hesla uživatele) ! Heslo počítače musíte nastavit před heslem uživatele. 1 Zapněte počítač. 2 Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2. Počítač zobrazí obrazovku zadání hesla. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2. 3 Zadejte heslo počítače a stiskněte klávesu Enter. 4 Klávesami < nebo , vyberte možnost Security a obrazovku Security, vyberte možnost Set User Password a stiskněte klávesu Enter. 5 Na obrazovce zadání hesla dvakrát zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter. Heslo může mít maximálně 32 znaků (včetně mezer). 6 Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.