Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Obsługa komputera n120 N Obsługa komputera Co należy zrobić, jeśli komputer się nie uruchamia? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Sprawdź, czy świeci się wskaźnik zasilania. Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia USB, a następnie ponownie uruchom komputer. Usuń wszelkie dodatkowe moduły pamięci zainstalowane od czasu zakupu komputera, a następnie uruchom go ponownie. Jeśli komputer jest podłączony do listwy zasilania lub zasilacza awaryjnego (UPS), upewnij się, że listwa lub zasilacz są podłączone do źródła zasilania i są włączone. Jeśli korzystasz z monitora zewnętrznego, upewnij się, że jest podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Upewnij się, że kontrast i jasność są prawidłowo ustawione. Więcej informacji na ten temat można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z monitorem. Odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Ponownie zainstaluj akumulator, podłącz zasilacz sieciowy i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Kondensacja pary wodnej może spowodować awarię komputera. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia kondensacji, nie używaj komputera przez przynajmniej godzinę. Sprawdź, czy używasz dostarczonego w komplecie zasilacza sieciowego firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa, używaj tylko autentycznych akumulatorów i zasilaczy sieciowych firmy Sony, dopasowanych do modelu komputera VAIO.

Rozwiązywanie problemów > Obsługa komputera n121 N Co należy zrobić, jeśli wskaźnik zasilania świeci się na zielono, ale ekran jest pusty? ❑ ❑ Naciśnij kilkakrotnie kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji. Mógł wystąpić błąd aplikacji. Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie zadziała, kliknij przycisk Start, a następnie strzałkę obok przycisku Zamknij system, po czym wybierz opcję Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer. ❑ Jeśli komputer nie uruchomi się ponownie, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzałkę obok przycisku ❑ Zamknij system , a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie. Jeśli pojawi się okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie. Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby wyłączyć komputer. Odłącz zasilacz i odczekaj około pięciu minut, nie podłączając go ponownie. Następnie podłącz zasilacz i ponownie włącz komputer. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.