Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Obsługa komputera n124 N Dlaczego w oknie Właściwości systemu wyświetlana jest częstotliwość taktowania procesora mniejsza niż maksymalna? Jest to zjawisko normalne. Ponieważ procesor komputera wykorzystuje technologię sterowania częstotliwością taktowania procesora do oszczędzania energii, w oknie Właściwości systemu może być wyświetlana częstotliwość bieżąca, a nie maksymalna. Co należy zrobić, jeśli komputer nie przyjmuje mojego hasła i wyświetla komunikat Enter Onetime Password? Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło startowe trzy razy pod rząd, pojawi się komunikat Enter Onetime Password, a system Windows nie zostanie uruchomiony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby wskaźnik zasilania zgasł. Odczekaj około 10 do 15 sekund, a następnie ponownie włącz komputer i wprowadź prawidłowe hasło. W haśle rozróżniane są małe i wielkie litery, dlatego przed wpisaniem hasła należy sprawdzić, czy nie jest wciśnięty klawisz CAPS LOCK. Co należy zrobić, jeśli gra nie działa lub zawiesza się? ❑ ❑ ❑ Sprawdź na stronie internetowej gry, czy są dostępne poprawki lub aktualizacje do pobrania. Upewnij się, że został zainstalowany najnowszy sterownik karty graficznej. W niektórych modelach komputerów VAIO pamięć karty graficznej jest współdzielona z systemem. W takim przypadku producent nie gwarantuje optymalnej wydajności karty graficznej. Dlaczego ekran nie wyłącza się po upływie czasu automatycznego wyłączenia? Niektóre aplikacje lub wygaszacze ekranu potrafią tymczasowo zablokować w systemie operacyjnym funkcję, która powoduje wyłączenie ekranu komputera lub przełączenie komputera do trybu uśpienia po określonym okresie bezczynności. Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć działającą aplikację lub zmienić bieżący wygaszacz ekranu.

Rozwiązywanie problemów > Obsługa komputera n125 N Jak można zmienić ustawienie urządzeń startowych? Aby zmienić kolejność urządzeń startowych, można użyć jednej z funkcji BIOS-u. Wykonaj następujące czynności: 1 Włącz komputer. 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO. 3 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Boot. 4 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać kolejność w sekcji Boot Priority, a następnie kliknij przycisk Enter. 5 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać urządzenie, któremu chcesz nadać priorytet, a następnie kliknij przycisk Enter. 6 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter. Co zrobić, jeśli nie można uruchomić komputera ze stacji dyskietek USB podłączonej do komputera? Aby uruchomić komputer ze stacji dyskietek USB, należy zmienić ustawienie urządzeń startowych. Włącz komputer i naciśnij przycisk F11 po ukazaniu się logo VAIO.