Views
6 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Aktualizacja i zabezpieczenia systemu n126 N Aktualizacja i zabezpieczenia systemu Jak znaleźć ważne aktualizacje dla komputera? Do wyszukiwania i instalowania na komputerze najnowszych aktualizacji służą następujące aplikacje: Windows Update i VAIO Update. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aktualizowanie komputera (strona 30). Jak chronić komputer przed zagrożeniami, takimi jak wirusy? Na komputerze został wstępnie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Najlepszym sposobem zabezpieczenia komputera przed zagrożeniami takimi jak wirusy jest regularne pobieranie i instalowanie aktualizacji systemu Windows. Aby pobrać aktualizacje systemu Windows należy wykonać następujące czynności: ! Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje. 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję System i zabezpieczenia. 3 Kliknij opcję Centrum akcji. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować automatyczną aktualizację systemu lub aktualizację na podstawie harmonogramu.

Rozwiązywanie problemów > Aktualizacja i zabezpieczenia systemu n127 N Jak zaktualizować oprogramowanie antywirusowe? Program McAfee można zaktualizować przy użyciu sygnatur opracowywanych przez firmę McAfee, Inc. Aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje zabezpieczeń, wykonaj następujące czynności: ! Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje. 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, McAfee i McAfee SecurityCenter. 2 Kliknij przycisk umieszczony w lewym górnym rogu okna, aby zaktualizować oprogramowanie. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać aktualizacje. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania.