Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Technologia Bluetooth n138 N Technologia Bluetooth Co należy zrobić, jeśli urządzenia Bluetooth nie wykrywają komputera? ❑ ❑ ❑ ❑ Należy upewnić się, że w obu urządzeniach została włączona funkcja Bluetooth. Upewnij się, że został włączony przełącznik WIRELESS, a na komputerze świeci się wskaźnik WIRELESS. Jeśli komputer pracuje w trybie oszczędzania energii, nie można korzystać z funkcji Bluetooth. Należy najpierw przełączyć komputer do trybu normalnego, a następnie włączyć przełącznik WIRELESS. Komputer i urządzenie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie. Bezprzewodowa technologia Bluetooth działa najlepiej, jeśli urządzenia są umieszczone nie dalej niż 10 metrów od siebie. Co należy zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia Bluetooth, z którym ma być nawiązana komunikacja? ❑ ❑ ❑ Sprawdź, czy w urządzeniu, z którym ma zostać nawiązane połączenie, włączona jest funkcja Bluetooth. Dodatkowe informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do danego urządzenia. Jeśli urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, jest już połączone z innym urządzeniem Bluetooth, jego wykrycie lub połączenie z komputerem może być niemożliwe. Aby umożliwić innym urządzeniom Bluetooth komunikację z komputerem, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki. 2 Kliknij ikonę urządzenia Bluetooth prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Ustawienia Bluetooth. 3 Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera.

Rozwiązywanie problemów > Technologia Bluetooth n139 N Co należy zrobić, jeśli inne urządzenia wyposażone w funkcję Bluetooth nie mogą połączyć się z komputerem? ❑ ❑ ❑ Wypróbuj zalecenia podane w sekcji Co należy zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia Bluetooth, z którym ma być nawiązana komunikacja? (strona 138). Sprawdź, czy urządzenia są uwierzytelnione. Odległość, na jaką mogą być przesyłane dane, może być mniejsza niż 10 metrów, w zależności od przeszkód umieszczonych między urządzeniami, warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub oprogramowania. Przybliż do siebie komputer i urządzenie Bluetooth. Dlaczego połączenie Bluetooth działa powoli? ❑ ❑ ❑ ❑ Szybkość przesyłania danych zależy od przeszkód znajdujących się między urządzeniami, odległości między nimi, warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub oprogramowania. Przybliż do siebie komputer i urządzenie Bluetooth. Pasmo radiowe 2,4 GHz wykorzystywane przez technologię Bluetooth i bezprzewodowe sieci lokalne jest też używane przez inne urządzenia. W urządzeniach Bluetooth wbudowana jest technologia zmniejszająca zakłócenia powodowane przez inne urządzenia korzystające z tego samego pasma, ale ich działanie może powodować zmniejszenie szybkości przesyłu informacji oraz zasięg komunikacji. Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia mogą też przyczynić się do całkowitego przerwania połączenia. Możliwość połączenia zależy od odległości i przeszkód. Może być konieczne umieszczenie komputera z dala od przeszkód lub przeniesienie go bliżej urządzenia, z którym jest połączony. Zlokalizuj i usuń przeszkody między komputerem a urządzeniem, z którym jest on połączony.