Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie tabliczki dotykowej n 34 N Używanie tabliczki dotykowej Za pomocą tabliczki dotykowej można wskazywać, wybierać, przeciągać i przewijać obiekty na ekranie. Działanie Wskazywanie Kliknięcie Dwukrotne kliknięcie Kliknięcie prawym przyciskiem Opis Przesuń palec po tabliczce dotykowej (1), aby umieścić wskaźnik (2) na elemencie lub obiekcie. Naciśnij lewy przycisk (3) jeden raz. Dwukrotnie naciśnij lewy przycisk. Naciśnij prawy przycisk (4) jeden raz. W przypadku wielu aplikacji czynność ta powoduje wyświetlenie menu skrótów zależnego od kontekstu. Przeciąganie Przesuń palec po tabliczce dotykowej, jednocześnie naciskając lewy przycisk. Przewijanie Aby przewijać w pionie, przesuń palec wzdłuż prawej krawędzi tabliczki dotykowej. Aby przewijać w poziomie, przesuń palec wzdłuż dolnej krawędzi tabliczki dotykowej. Podczas przewijania w pionie lub w poziomie możesz wykonywać palcem koliste ruchy na powierzchni tabliczki dotykowej, aby przewijać bez odrywania od niej palca (funkcja przewijania jest dostępna tylko w przypadku aplikacji, które obsługują przewijanie za pomocą tabliczki dotykowej). Trącanie Szybkim ruchem przesuń dwoma palcami w jednej linii po powierzchni tabliczki dotykowej. W przeglądarce internetowej lub w przeglądarce obrazów można trącić tabliczkę dotykową w lewo, aby wykonać ruch wstecz, lub w prawo, aby wykonać ruch do przodu. Zwieranie W niektórych aplikacjach możesz zwierać dwa palce na powierzchni tabliczki dotykowej, aby sterować powiększaniem obrazu. Rozwarcie palców powoduje powiększenie obrazu, a ich zwarcie – pomniejszenie go. ✍ Tabliczkę dotykową można włączyć lub wyłączyć, kiedy do komputera podłączona jest mysz. Aby zmienić ustawienia tabliczki dotykowej, użyj aplikacji VAIO Control Center. ! Przed wyłączeniem tabliczki dotykowej koniecznie podłącz mysz. Jeśli tabliczka dotykowa zostanie wyłączona przed podłączeniem myszy, operacje wskazywania będzie można przeprowadzać tylko za pomocą klawiatury.

Używanie komputera VAIO > Używanie przycisków specjalnych n 35 N Używanie przycisków specjalnych Komputer jest wyposażony w przyciski specjalne, które umożliwiają korzystanie z wybranych funkcji. Przycisk specjalny Przycisk ASSIST Przycisk WEB Funkcje Powoduje uruchomienie narzędzia VAIO Care, gdy komputer znajduje się w trybie normalnym lub w trybie uśpienia. Gdy komputer jest wyłączony lub znajduje się w trybie hibernacji, przycisk ASSIST służy do uruchamiania programu VAIO Recovery Center. Gdy komputer działa w trybie normalnym, naciśnięcie przycisku WEB powoduje uruchomienie przypisanej do niego domyślnie przeglądarki internetowej. Gdy komputer jest wyłączony, naciśnięcie przycisku WEB uaktywnia funkcję Szybki dostęp do Internetu i powoduje uruchomienie powiązanej z nią przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z funkcji Szybki dostęp do Internetu (strona 36). ! Przycisk WEB nie działa, gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia lub hibernacji. Przycisk VAIO W zależności od modelu komputera służy do uruchamiania programu Media Gallery lub do włączania i wyłączania dźwięku.