Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie kart pamięci „Memory Stick” n 50 N Formatowanie karty pamięci „Memory Stick” Jak sformatować kartę pamięci „Memory Stick” Karta pamięci „Memory Stick” jest fabrycznie sformatowana i gotowa do użytku. Jeśli chcesz ją ponownie sformatować, wykonaj opisane poniżej czynności. ! Przed formatowaniem upewnij się, że używasz urządzenia, które obsługuje karty pamięci „Memory Stick” i umożliwia ich formatowanie. Formatowanie karty pamięci „Memory Stick” powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie. Przed sformatowaniem karty pamięci upewnij się, że nie zawiera ona wartościowych danych. Nie wyjmuj karty pamięci „Memory Stick” z gniazda podczas formatowania. Może to spowodować awarię. 1 Zlokalizuj gniazdo karty pamięci „Memory Stick Duo”. 2 Delikatnie wciśnij kartę pamięci „Memory Stick” do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie. 3 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Komputer. 4 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty pamięci „Memory Stick” i wybierz opcję Formatuj. 5 Kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne urządzenia. ! Rozmiar jednostki alokacji oraz typ systemu plików mogą się zmienić. Nie wybieraj opcji NTFS z listy rozwijanej System plików, ponieważ może to spowodować awarię. ✍ Proces formatowania będzie przebiegał szybciej, jeśli wybierzesz opcję Szybkie formatowanie w sekcji Opcje formatowania.

Używanie komputera VAIO > Używanie kart pamięci „Memory Stick” n 51 N 6 Kliknij przycisk Start. 7 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ! Czas formatowania karty pamięci „Memory Stick” zależy od jej rodzaju.