Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z innych modułów/kart pamięci n 54 N Jak włożyć moduł ExpressCard do komputera ! Komputer jest wyposażony w zabezpieczenie gniazda ExpressCard. Przed użyciem gniazda należy wyjąć jego zabezpieczenie. 1 Znajdź gniazdo modułu ExpressCard. 2 Naciśnij zabezpieczenie gniazda ExpressCard, aby się wysunęło. 3 Delikatnie chwyć zabezpieczenie gniazda ExpressCard i wyjmij je z gniazda. 4 Ustaw moduł ExpressCard strzałką do góry, tak aby wskazywała ona gniazdo. 5 Delikatnie wciśnij moduł ExpressCard do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie. Nie wsuwaj modułu na siłę.

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z innych modułów/kart pamięci n 55 N ✍ Jeśli modułu nie da się z łatwością włożyć do gniazda, wysuń go delikatnie i sprawdź, czy wsuwasz go w odpowiedni sposób. Używaj najnowszego sterownika dostarczonego przez producenta modułu ExpressCard. Jak wyjąć moduł ExpressCard z komputera ! Włóż zabezpieczenie gniazda ExpressCard, aby zapobiec dostaniu się ciał obcych do gniazda, gdy moduł ExpressCard nie jest używany. Przed przenoszeniem komputera zadbaj o wsunięcie do gniazda ExpressCard jego zabezpieczenia. ✍ Możesz pominąć czynności 1–4, jeśli: - komputer jest wyłączony; - na pasku zadań nie jest wyświetlana ikona Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników; - urządzenie, które chcesz odłączyć, nie jest wyświetlane w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników. 1 Znajdź gniazdo modułu ExpressCard. 2 Kliknij ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników na pasku zadań. 3 Wybierz sprzęt, który chcesz odłączyć. 4 Aby wyjąć moduł ExpressCard, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 5 Wciśnij moduł ExpressCard w kierunku komputera, aby został on wysunięty. 6 Delikatnie chwyć moduł ExpressCard i wysuń go z gniazda.