Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z Internetu n 60 N Korzystanie z Internetu Przed skorzystaniem z Internetu musisz podpisać umowę z usługodawcą internetowym i skonfigurować urządzenia zapewniające połączenie komputera z Internetem. Usługodawca internetowy może udostępniać następujące rodzaje połączenia z Internetem: ❑ łącze światłowodowe, ❑ cyfrowa linia telefoniczna (ang. Digital Subscriber Line, DSL), ❑ modem sieci kablowej, ❑ łącze satelitarne, ❑ zwykłe łącze telefoniczne. Szczegółowe informacje o urządzeniach niezbędnych do korzystania z Internetu i sposobie podłączenia do niego komputera można uzyskać od usługodawcy internetowego. ✍ Aby podłączyć komputer do Internetu za pośrednictwem bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), trzeba ją najpierw skonfigurować. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej (strona 62). ! Po podłączeniu komputera do Internetu należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu jego ochrony przed zagrożeniami z sieci. W zależności od warunków umowy zawartej z usługodawcą internetowym konieczne może być podłączenie do komputera zewnętrznego modemu, np. modemu telefonicznego ze złączem USB, modemu DSL lub modemu telewizji kablowej, w celu uzyskania dostępu do Internetu. Szczegółowe instrukcje konfigurowania połączeń i modemu można znaleźć w podręczniku dostarczonym z modemem.

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) n 61 N Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) Komputer można podłączyć do sieci 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T przy użyciu kabla LAN. Jedną końcówkę kabla LAN (niebędącego częścią zestawu) podłącz do gniazda sieci lokalnej (LAN) w komputerze, a drugą do sieci. Szczegółowe informacje na temat ustawień i urządzeń niezbędnych do uzyskania dostępu do LAN można otrzymać od administratora sieci. ✍ Komputer można podłączyć do dowolnej sieci bez modyfikowania ustawień domyślnych. ! Nie podłączaj kabla telefonicznego do gniazda sieci lokalnej (LAN) w komputerze. Jeśli gniazdo sieci lokalnej (LAN) zostanie podłączone do jednej z linii telefonicznych (wymienionych poniżej), wysokie napięcie przesłane do gniazda może spowodować awarię, przegrzanie lub pożar. - Domowe lub firmowe linie telefoniczne (telefony głośnomówiące z interkomem lub telefony firmowe obsługujące wiele linii) - Publiczne linie telefoniczne - Centralki PBX (ang. Private Branch Exchange)