Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Korzystanie z urządzeń

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego monitora n 78 N Podłączanie telewizora z gniazdem wejściowym HDMI Do komputera można podłączyć telewizor z gniazdem wejściowym HDMI. Jak podłączyć telewizor do komputera ! Aby usłyszeć dźwięk po podłączeniu urządzenia do gniazda wyjściowego HDMI, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w sekcji Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 158). 1 Podłącz kabel zasilania telewizora (1) do gniazda sieciowego. 2 Podłącz jeden koniec kabla HDMI (2) do gniazda wyjściowego HDMI (3) w komputerze, a drugi koniec do telewizora. 3 Przełącz kanał wejściowy w telewizorze na wejście zewnętrzne. 4 Skonfiguruj telewizor. ! Jeśli używasz innego sterownika urządzenia niż dostarczony przez firmę Sony, obraz nie będzie wyświetlany, zaś dźwięk nie będzie odtwarzany. Przy aktualizacji systemu zawsze korzystaj ze sterownika urządzenia dostarczonego przez firmę Sony.

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego monitora n 79 N ✍ Więcej informacji na temat instalacji i używania telewizora można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji. Kabel HDMI przesyła sygnały zarówno wideo, jak i audio. Jak podłączyć urządzenie wyjściowe dźwięku cyfrowego wysokiej jakości pomiędzy komputerem a telewizorem Korzystając ze złącza HDMI, pomiędzy komputerem a telewizorem można podłączyć zestaw kina domowego wysokiej jakości lub inne urządzenia dekodujące dźwięk surround. ! Przed podłączeniem urządzenia do komputera należy najpierw sprawdzić, czy zostało skonfigurowane połączenie HDMI pomiędzy telewizorem a zestawem kina domowego lub dekoderem dźwięku surround. Aby usłyszeć dźwięk po podłączeniu urządzenia do gniazda wyjściowego HDMI, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w sekcji Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 158). 1 Włącz telewizor i ustaw jako źródło sygnału złącze HDMI. 2 Włącz zestaw kina domowego lub dekoder dźwięku surround i ustaw jako źródło sygnału złącze HDMI. 3 Podłącz jeden koniec kabla HDMI do gniazda HDMI w zestawie kina domowego lub dekoderze dźwięku surround, a drugi koniec do gniazda wyjściowego HDMI w komputerze. ✍ Korzystając z komputera, można zmienić rozdzielczość ekranu podłączonego telewizora. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dlaczego na ekranie nie jest odtwarzane wideo? (strona 149). Przy połączeniu HDMI głośność można zmienić jedynie w podłączonym urządzeniu audio. Komputer nie ma możliwości sterowania wyjściowym poziomem głośności podłączonych urządzeń.