Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Korzystanie z urządzeń

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Wybór trybu ekranowego n 80 N Wybór trybu ekranowego Jeśli został podłączony zewnętrzny wyświetlacz, możesz wybrać jako monitor główny ekran komputera lub podłączony wyświetlacz. ✍ W zależności od typu monitora zewnętrznego lub projektora wyświetlenie tej samej treści na ekranie komputera i monitora zewnętrznego lub projektora może okazać się niemożliwe. Przed włączeniem komputera włącz zewnętrzny wyświetlacz. Aby wybrać tryb ekranowy za pomocą klawiszy Fn+F7 Tryb ekranowy można wybrać za pomocą klawiszy Fn+F7. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kombinacje i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 32). Aby wybrać tryb ekranowy za pośrednictwem ustawień ekranu 1 Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu. 2 Kliknij listę rozwijaną obok pola Wiele ekranów, wybierz żądane ustawienie, a następnie kliknij przycisk OK.

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów n 81 N Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów Funkcja obsługi kilku monitorów umożliwia podzielenie widoku pulpitu na oddzielne monitory. Jeśli na przykład do gniazda monitorowego w komputerze podłączony jest monitor zewnętrzny, ekran komputera i ekran monitora zewnętrznego mogą działać w ramach pojedynczego pulpitu. Można wtedy przesuwać kursor z jednego monitora na drugi. Pozwala to przesuwać z jednego ekranu na drugi różne obiekty, na przykład otwarte okna aplikacji lub paski narzędzi.