Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Korzystanie z urządzeń

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Podłączanie urządzenia USB n 84 N Podłączanie urządzenia USB Możesz podłączyć do komputera urządzenie standardu USB (ang. Universal Serial Bus), np. mysz, stację dyskietek, głośnik i drukarkę. Jak podłączyć urządzenie USB 1 Wybierz port USB (1). 2 Podłącz przewód USB urządzenia (2) do portu USB.

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Podłączanie urządzenia USB n 85 N Uwagi dotyczące podłączania urządzenia USB ❑ ❑ ❑ ❑ Przed skorzystaniem z urządzenia USB może być konieczne zainstalowanie dostarczonego z nim sterownika. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku dostarczonym z urządzeniem USB. Należy pamiętać, aby do drukowania dokumentów stosować drukarkę USB zgodną z użytkowaną wersją systemu Windows. Informacje na temat odłączania urządzenia USB można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku. Aby uniknąć uszkodzenia komputera i/lub urządzeń USB, zastosuj się do następujących porad: ❑ Przy przenoszeniu komputera z podłączonymi urządzeniami USB uważaj, aby porty USB nie zostały naruszone. ❑ Nie umieszczaj komputera w torbie lub walizce, jeśli są do niego podłączone urządzenia USB.