Views
6 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > n 86 N Dostosowywanie ustawień komputera VAIO W tej sekcji opisano w skrócie jak zmienić główne ustawienia komputera VAIO. Można się z niej dowiedzieć między innymi, jak używać oprogramowania Sony, programów użytkowych i innych oraz jak dostosowywać ich wygląd. ❑ Ustawianie hasła (strona 87) ❑ Korzystanie z technologii Intel(R) VT (strona 94) ❑ Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center (strona 95) ❑ Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management (strona 96)

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n 87 N Ustawianie hasła Określając hasło, można zabezpieczyć komputer przed dostępem osób niepowołanych. Hasło musi zostać wprowadzone przy każdym włączeniu komputera oraz zawsze, ilekroć komputer powraca do trybu normalnego z trybu uśpienia lub hibernacji. ! Nie zapomnij hasła. Hasło można zanotować na kartce i schować w bezpiecznym miejscu. Typ hasła Hasło startowe Opis Za pomocą funkcji BIOS-u można ustawić hasła dwóch typów: - Hasło komputera: Pozwala użytkownikom mającym prawa administratora komputera zmieniać wszystkie opcje na ekranie konfiguracji BIOS-u, a także umożliwia uruchomienie komputera. - Hasło użytkownika: Pozwala zwykłym użytkownikom zmieniać niektóre opcje na ekranie konfiguracji BIOS-u, a także umożliwia uruchomienie komputera. Aby ustawić hasło użytkownika, należy najpierw ustawić hasło komputera. ✍ Ekran do wprowadzania hasła startowego pojawia się po uruchomieniu komputera i wyświetleniu logo VAIO. ! W razie zapomnienia hasła do komputera konieczne jest jego odpłatne zresetowanie. W celu zresetowania hasła należy się zwrócić do autoryzowanego punktu serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. Aby znaleźć najbliższe centrum lub przedstawicielstwo, zobacz sekcję Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5). Hasło użytkownika można zresetować na ekranie konfiguracji BIOS-u, podając hasło komputera. Hasło systemu Windows Pozwala użytkownikom logować się w komputerze i chronić każde konto użytkownika odrębnym hasłem. ✍ Po wybraniu konta użytkownika pojawi się okno z prośbą o wprowadzenie hasła systemu Windows.