Views
3 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Korzystanie z technologii Intel(R) VT n 94 N Korzystanie z technologii Intel(R) VT Technologia Intel(R) Virtualization Technology (VT) umożliwia korzystanie z programów do obsługi sprzętowej wirtualizacji zwiększających wydajność komputera. ! Technologia Intel VT może być niedostępna w zależności od procesora zastosowanego w komputerze. Aby uzyskać informacje na temat wirtualizacji i korzystania z programu do obsługi sprzętowej wirtualizacji, skontaktuj się z jego producentem. Jak włączyć technologię Intel VT 1 Włącz komputer. 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO. 3 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Advanced. 4 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Intel(R) Virtualization Technology lub Intel(R) VT, naciśnij klawisz Enter, wybierz ustawienie Enabled, a następnie naciśnij klawisz Enter. ! Jeśli karta Advanced nie jest wyświetlana w oknie konfiguracji BIOS-u lub nie możesz wybrać opcji Intel(R) Virtualization Technology, technologia Intel VT jest niedostępna w komputerze. 5 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center n 95 N Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center Aplikacja VAIO Control Center umożliwia uzyskanie informacji o systemie, a także określenie preferencji działania systemu. Jak używać aplikacji VAIO Control Center 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center. 2 Wybierz żądany element sterowania i zmień ustawienia. 3 Po zakończeniu, kliknij przycisk OK. Wybrane ustawienie zostanie zmienione. ✍ Aby uzyskać więcej informacji o każdej spośród dostępnych opcji, zajrzyj do pliku pomocy dołączonego do aplikacji VAIO Control Center. Niektóre ustawienia sterowania nie będą dostępne, jeśli aplikacja VAIO Control Center zostanie uruchomiona z konta o ograniczonych uprawnieniach.