Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Polacco

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management n 96 N Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management Zarządzanie energią pozwala skonfigurować schematy zasilania do wykorzystania przy zasilaniu komputera z sieci elektrycznej lub akumulatorów, które dopasowują zużycie energii do wymagań użytkownika. Funkcja VAIO Power Management stanowi rozszerzenie funkcji Opcje zasilania systemu Windows. Pozwala ono rozszerzyć funkcje zarządzania energią w systemie Windows, aby zagwarantować lepsze działanie komputera i dłuższy czas pracy akumulatorów. Wybieranie planu zasilania Po uruchomieniu komputera na pasku zadań pojawi się ikona stanu zasilania. Ta ikona informuje, z jakiego źródła zasilania korzystasz w danym momencie. Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić okno przedstawiające stan zasilania. Jak wybrać plan zasilania 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania. 2 Wybierz plan zasilania. Jak zmienić ustawienia planu zasilania 1 W oknie Opcje zasilania kliknij opcję Zmień ustawienia planu po prawej stronie wybranego planu zasilania. Zmień ustawienia trybu uśpienia i monitora zgodnie z potrzebami. 2 Jeśli wymagana jest zmiana ustawień zaawansowanych, kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania i przejdź do czynności 3. W przeciwnym wypadku kliknij opcję Zapisz zmiany. 3 Kliknij kartę VAIO Power Management. Zmień ustawienia poszczególnych elementów. 4 Kliknij przycisk OK. ✍ Ustawienia bieżącego planu zasilania można sprawdzić za pomocą narzędzia VAIO Power Management Viewer w aplikacji VAIO Control Center.

Rozbudowa komputera VAIO > n 97 N Rozbudowa komputera VAIO Komputer VAIO i moduły pamięci używają komponentów o dużej precyzji wykonania oraz technologii złącz elektronicznych. Aby uniknąć naruszenia warunków gwarancji w okresie jej obowiązywania, zaleca się, co następuje: ❑ W celu zainstalowania nowego modułu pamięci należy skontaktować się ze sprzedawcą. ❑ Modułu nie należy instalować samemu, jeśli nie ma się doświadczenia w zakresie rozbudowy pamięci komputera. ❑ Nie należy dotykać złącz ani otwierać pokrywy komory modułu pamięci. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z VAIO-Link. Typ modułu i ilość pamięci zainstalowanej w komputerze mogą się zmieniać w zależności od zakupionego modelu. Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.