Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Olandese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Olandese

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Optische schijven n146 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Controleer of de juiste stuurprogrammasoftware is geïnstalleerd. Voer de volgende stappen uit: 1 Klik op Start en Configuratiescherm. 2 Klik op Systeem en beveiliging. 3 Klik op Systeem. 4 Klik in het linkerdeelvenster op Apparaatbeheer. Het venster Apparaatbeheer verschijnt met een lijst van de hardwareapparaten van uw computer. Als er een 'X' of een uitroepteken wordt weergegeven op het weergegeven apparaat, moet u mogelijk het apparaat inschakelen of de stuurprogrammasoftware opnieuw installeren. 5 Dubbelklik op het optische station om een lijst te openen van de optische stations van uw computer. 6 Dubbelklik op het gewenste station. U kunt het stuurprogramma controleren door te klikken op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Stuurprogrammagegevens. 7 Klik op OK om het venster te sluiten. Controleer of er geen label op de schijf is geplakt. Labels kunnen losgaan terwijl de schijf zich in het optische station bevindt en het station beschadigen of defecten veroorzaken. Als een waarschuwing over een regiocode wordt weergegeven, is de schijf mogelijk incompatibel met het optische station. Controleer op de doos of de regiocode compatibel is met het station. Als er condens aanwezig is in uw computer, mag u de computer gedurende ten minste één uur niet gebruiken. Condens kan een storing in de computer veroorzaken. Zorg ervoor dat uw computer op netstroom werkt en probeer de schijf opnieuw af te spelen.

Problemen oplossen > Optische schijven n147 N Wat moet ik doen als ik geen Blu-ray Discs kan afspelen of de computer instabiel wordt tijdens het afspelen van Blu-ray Discs? ❑ ❑ Controleer of het optische station Blu-ray Disc-media ondersteunt. Mogelijk kunt u bepaalde inhoud van Blu-ray Discs niet op uw computer afspelen of wordt de computer instabiel tijdens het afspelen van Blu-ray Discs. Als u de inhoud wilt afspelen, moet u VAIO Update gebruiken om de meest recente updates voor WinDVD BD te downloaden en te installeren. Voor informatie over het gebruik van VAIO Update raadpleegt u Uw computer bijwerken (pagina 30). Wat moet ik doen als ik geen gegevens op CD-media kan schrijven? ❑ ❑ Start geen software en zorg dat er geen programma's automatisch worden gestart, zelfs geen schermbeveiliging. Als u een CD-R/RW-schijf gebruikt waarop een label is geplakt, vervangt u deze door een schijf waarop geen label is geplakt. Het gebruik van een schijf waarop een label is geplakt, kan een schrijffout of andere beschadigingen veroorzaken. Wat moet ik doen als ik geen gegevens op DVD-media kan schrijven? ❑ ❑ Zie erop toe dat u de juiste beschrijfbare DVD gebruikt. Controleer welke indeling voor beschrijfbare DVD's compatibel is met het optische station. Beschrijfbare DVD's van bepaalde merken werken niet. Waarom kan ik geen gegevens schrijven naar Blu-ray Discs? ❑ ❑ Controleer of het optische station de functie voor het beschrijven van Blu-ray Discs ondersteunt. BD-R Discs zijn niet opnieuw beschrijfbaar. U kunt geen gegevens toevoegen aan of wissen van BD-R Discs.