Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Olandese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Olandese

Handelsmerken > n164 N

Handelsmerken > n164 N Handelsmerken De handelsmerken, met inbegrip van maar niet beperkt tot SONY, het SONY-logo, VAIO en het VAIO-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmwerken van Sony Corporation. 'BRAVIA' is een handelsmerk van Sony Corporation. en 'Memory Stick', 'Memory Stick Duo', 'MagicGate', 'OpenMG', 'Memory Stick PRO', 'Memory Stick PRO Duo', 'Memory Stick PRO-HG Duo', 'Memory Stick Micro', 'M2' en het 'Memory Stick'-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation. Walkman is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation. Blu-ray Disc en het Blu-ray Disc-logo zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association. Intel, Pentium, Intel SpeedStep en Atom zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation. Microsoft, Windows, het Windows-logo en BitLocker zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en andere landen. i.LINK is een handelsmerk van Sony, dat enkel aanduidt dat het product een IEEE 1394-aansluiting bevat. Roxio Easy Media Creator is een handelsmerk van Sonic Solutions. WinDVD for VAIO en WinDVD BD for VAIO zijn handelsmerken van InterVideo, Inc. ArcSoft en het ArcSoft-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion is een handelsmerk van ArcSoft, Inc. ATI en ATI Catalyst zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.

Handelsmerken > n165 N Het Bluetooth-woordmerk en -logo zijn gedeponeerde handelsmerken, eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Sony Corporation valt onder een licentieovereenkomst. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het ExpressCard-woordmerk en -logo zijn eigendom van PCMCIA en het gebruik van dergelijke merken door Sony Corporation valt onder een licentieovereenkomst. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het SD-logo is een handelsmerk. Het SDHC-logo is een handelsmerk. CompactFlash ® is een handelsmerk van SanDisk Corporation. HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. 'PlaceEngine' is een gedeponeerd handelsmerk van Koozyt, Inc. 'PlaceEngine' is ontwikkeld door Sony Computer Science Laboratories, Inc. en wordt door Koozyt, Inc. in licentie gegeven. , 'XMB' en 'xross media bar' zijn handelsmerken van Sony Corporation en Sony Computer Entertainment Inc. 'AVCHD' is een handelsmerk van Panasonic Corporation en Sony Corporation. Alle andere namen van systemen, producten en diensten zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In de handleiding zijn de handelsmerksymbolen of ® weggelaten. Functies en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Mogelijk wordt niet alle bovenstaande software bij uw model geleverd.