Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Olandese

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Olandese

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > De Bluetooth-functie gebruiken n 72 N Opmerkingen over het gebruik van de Bluetooth-functie ❑ ❑ ❑ ❑ De gegevensoverdrachtsnelheid varieert, afhankelijk van de volgende omstandigheden: ❑ Obstakels, zoals muren, die zich tussen apparaten bevinden ❑ De afstand tussen de apparaten ❑ Het in de muren gebruikte materiaal ❑ De nabijheid van magnetrons en draadloze telefoons ❑ Radiofrequentie-interferentie en andere omgevingsfactoren ❑ De configuratie van de apparaten ❑ Het type softwaretoepassing ❑ Het type besturingssysteem ❑ Het gelijktijdig gebruik van functies voor draadloos LAN en Bluetooth op uw computer ❑ De grootte van het bestand dat wordt uitgewisseld Grote bestanden kunnen tijdens de continue overdracht soms beschadigd raken vanwege de beperkingen van de Bluetooth-standaard en elektromagnetische interferentie in de omgeving. Alle Bluetooth-apparaten moeten zijn gecertificeerd om ervoor te zorgen dat de geldende standaardvereisten worden aangehouden. Zelfs als aan de standaarden wordt voldaan, kunnen de prestaties, specificaties en bedieningsprocedures van afzonderlijke apparaten verschillen. Niet in alle situaties is het mogelijk gegevens uit te wisselen. Video en audio zijn mogelijk niet gesynchroniseerd als u video's op uw computer afspeelt terwijl de audio wordt uitgevoerd vanaf een aangesloten Bluetooth-apparaat. Dit komt regelmatig voor bij het gebruik van Bluetooth-technologie en wijst niet op een defect.

De VAIO-computer gebruiken > De Bluetooth-functie gebruiken n 73 N ❑ ❑ ❑ De 2,4GHz-band, waar Bluetooth-apparaten of draadloze LAN-apparaten mee werken, wordt door verschillende apparaten gebruikt. Bluetooth-apparaten maken gebruik van een technologie die de interferentie van andere apparaten die dezelfde golflengte gebruiken, minimaliseert. Gelijktijdig gebruik van de Bluetooth-functie en draadloze communicatieapparaten kan echter leiden tot radiostoring. Hierdoor kunnen de communicatiesnelheden en -afstanden minder zijn dan de standaardwaarden. ✍ Lees de Bluetooth-voorschriften voordat u de Bluetooth-functie gebruikt. Het is mogelijk dat de Bluetooth-functie niet met andere apparaten werkt, afhankelijk van de fabrikant of de softwareversie die door de fabrikant wordt gebruikt. Als u meerdere Bluetooth-apparaten op de computer aansluit, kan dat leiden tot kanaalcongestie, waardoor de prestaties van de apparaten verminderen. Dit is normaal bij het gebruik van Bluetooth-technologie en wijst niet op een defect.