Views
6 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Ceco

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Guida alla risoluzione dei problemi Ceco

Čo robiť Skôr ako sa

Čo robiť Skôr ako sa vyskytne problém SK Vytvorte disky obnovenia Zálohujte údaje Aktualizujte počítač 1 str. 36 1 str. 44 1 Sprievodca rýchlym uvedením do prevádzky Ak sa vyskytol problém Pozrite si časť Odstraňovanie porúch alebo navštívte webovú lokalitu VAIO online Obnovte počítač pomocou bodu obnovenia Znova nainštalujte programy alebo ovládače 1 str. 55 1 str. 51 1 str. 53 Ak sa problém neodstránil Obnovte počítač Obnovte údaje zo záložnej kópie 1 str. 39 alebo str. 40 1 str. 47 Vytvorte oblasť pevného disku Vymažte všetky údaje 1 str. 41 1 str. 54 33